Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  601412

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier til omsorgsbolig i Halden

Beskrivelse av arbeidssted

Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Brygga Omsorgsboliger har fast bemanning i 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering.

De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal.

Ledig stillingsstørrelse:

77,46 % fast stilling for autorisert vernepleier, men med mulighet til 100 % ved ønske om dette.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Turnusarbeid

Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

Samarbeide med ulike instanser og pårørende

Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar

Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert vernepleier

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig

Ansvarsbevisst

Kontinuitet og fleksibilitet

Sertifikat på bil er ønskelig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

Hyggelige og kompetente medarbeidere.

Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Firmarabatt ved treningssenter.

En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Siv-Therese Lunde, Konst.avdelingsleder, mobil: 45973330, siv-therese.lunde@halden.kommune.no

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsbolig, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no