• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972349
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier til 100% stilling på aktivitetssenter søkes! 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er på utkikk etter en ny supervernepleier til teamet vårt, kanskje akkurat du er den rette for oss og vi for deg? 

Hallagerbakken aktivitetssenter gir dagtilbud mandag - fredag 8:30-17:00 til 16 voksne personer med utviklingshemming. Det er stor variasjon i brukernes alder og funksjonsnivå, noe som bidrar til en variert, spennende og utfordrende hverdag. Vi tilstreber å legge til rette for den enkelte brukers ønsker og behov.
Vårt tjenestested er preget av dyktige medarbeidere med ulik fagbakgrunn som sammen skaper en trivelig arbeidsplass. Vi har en stor andel ansatte med høyere utdanning, og har i dag et team med 6 vernepleiere som har tjenesteansvar, nå ser vi etter den 7.! 

Vi fokuserer på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø med solid faglig og profesjonell forankring. Vi satser derfor på å rekruttere vernepleiere med høy faglig kompetanse som kan videreutvikle våre tjenester. Da vi har fire brukere med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 er det en fordel om du både har erfaring med å utarbeide vedtak og utførelse av tiltak.

Personer uten 3-årig helse- og sosialutdanning vil ikke komme i betraktning

.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre tjenesten i henhold til lover, kommunale retningslinjer og økonomiske rammer
 • Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid, planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurser, behov og ønsker, og som bygger på relevant teoretisk vernepleierfaglig kunnskap
 • Være tjenesteansvarlig
 • Samarbeide med pårørende/foreldre/andre samarbeidspartnere
 • Gi veiledning og opplæring til annet personal og dokumentere dette
 • Ta ansvar for egen utvikling og allmenn trivsel på arbeidsplassen
 • Stillingen deltar i en turnus med vakter som varierer i tidsrommet kl. 8-17, men med hovedvekt på vakter mellom kl. 08.00 og 15:30

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier (Søkere med annen 3-årig helse- og sosialutdanning og solid erfaring fra tilsvarende arbeid vil kunne komme i betraktning)
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen og utfordrende atferd. Må kunne stå i utfordrende situasjoner og følge vedtatte tiltak i vedtak
 • God kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9, helst erfaring fra å skrive vedtak på tvang og makt
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Fordel med kjennskap til Gerica, herunder tiltaksplaner, LMP og saksbehandling
 • Fordel om du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Søker må ha stor interesse og engasjement for å jobbe med denne målgruppen
 • Like å være i aktivitet ute som inne året rundt, delta på svømming
 • Være kreativ i utarbeidelse av mål, tiltak og aktiviteter
 • God fysisk og psykisk helse
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Inneha evne til fleksibilitet, takle uforutsette hendelser og endringer
 • Være en positiv kultur - og holdningsbærer
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges

Vi tilbyr:

 • Arbeid på dagtid mandag til fredag, og fri på offentlige høytidsdager og helligdager
 • Ltr. 29 - 41 (477 200-580 100)
 • Faglig engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid og oppfølging fra andre tjenesteansvarlige
 • Jevnlig personal- og fagmøter
 • Fag/plandager
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972349
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune