Ledig stilling

Bergen kommune

Vernepleier/Sykepleier- Vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.

Sandslimarka er et nytt privat botiltak som startet opp i januar 2022. Botiltaket ligger sentralt på Sandsli og 3 min nærhet til bybanen. Bybanen har hyppige avganger, noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb med kollektivtilbud også i helgene.

Vi gir tjenester til totalt 9 tjenestemottakere med varierende hjelpebehov. Vi har et ledig vikariat i 100% stilling og tenker turnusarbeid med langvakter hver 4. helg. Vikariatet er ledig fra 17.10.22 til og med 17.10.23.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter Helse og omsorgstjenestelovens kap. 9 og Pasient og brukerrettighetslovens kap. 4A.  
 • Veilede kolleger, samarbeidspartnere og studenter.
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører.
 • Benytte og videreutvikle fagkunnskapen i det daglige arbeidet. Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten.
 • Arbeide målbevisst med faglig engasjement for å nå oppsatte mål.
 • Tilegne seg kompetanse om Bergen kommunes journalsystem Profil, herunder sikre god dokumentasjon.
 • Bidra med sin fagutdanning inn i arbeidsfellesskapet.
 • Fagansvarlig for en eller flere brukere, herunder kontakt med familie, koordinering eller deltakelse i ansvarsgrupper, utarbeiding av individuell plan og utarbeiding av konkrete handlingsplaner og tiltak i henhold til overordnede styringsmål.
 • Ha ansvarsvakter
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø og omdømme
 • Bidra til et godt omdømme gjennom god service overfor pårørende og tjenestemottaker
 • Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet
 • Primærkontakt for en eller flere brukere
 • Vernepleier og sykepleier har ansvar for legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier - 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole-/bachelornivå
 • God kunnskap om gjeldende lovverk for vårt tjenesteområde.
 • Evne til å foreta faglige vurderinger og utvise godt skjønn.
 • God organisasjonskunnskap.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personer utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig igjennom bestått Bergenstest B2 i norsk
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon.
 • Lojalitet mot beslutninger
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må like å arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Grunnlønn fra kr 426 500 til kr 533 100, avhengig av godkjent ansiennitet