Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3209774
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier/sykepleier, Per Persavei 3 MTA (2020/371)

Seksjon boligtjenesten

3. gangs utlysning
Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

I boligtjenesten er det ved Per Persavei 3, ledig:

 • 100% fast stilling som vernepleier/sykepleier, fra dags dato.

Sentrale oppgaver:

 • Faglig ansvar, inkl. primærkontakt ansvar.
 • Praktisk bistand, veiledning.
 • Delta i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.
 • Samarbeid med pårørende, og andre berørte parter.
 • Faglig utviklingsarbeid.
 • Stor grad av deltagelse i aktiviteter
 • Oppfølging av medisinrutiner.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det søkes fortrinnsvis etter autorisert vernepleier. Autoriserte sykepleiere vurderes også.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Søkere bør ha erfaring fra lignende type arbeid i bofellesskap for personer med utviklingshemming
 • Førerkort klasse B.
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

       Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Turnus. Langvakter i helger 12 timers skift. Arbeid hver 4.helg.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkere oppgi om de også vil stå som søkere på andre ledige stillinger.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
avdelingsleder Kristina Mathisen, tlf.: 75146010 eller seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 146 477.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 25.10.2020