Ledig stilling

Gjøvik kommune

Vernepleier/ sykepleier/ miljøterapeut x 2 i 100 % fast fleksible stillinger ved tilrettelagte tjenester Sørbyen

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og i medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og har pr. tiden behov for å rekruttere 2 nye medarbeidere som har bachelor fra relevant høgskoleutdanning.

Vi søker etter 2 x faste fleksible vernepleiere/ sykepleiere/ miljøterapeuter.  Som fleksibel fast ansatt vil du ha en fast arbeidsplan/turnus, men denne kan bli endret noe oftere. 

Turnus : Stillingen innehar dag og aftenvakter samt arbeid hver 3 helg.

Følgende virksomheter med kontaktpersoner søker etter nye medarbeidere:

Sørbyen 2: Samlokaliserte boliger og ambulerende tjenester for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Kontaktperson: Tove Anita Henriksen, tlf: 930 44 749.

Sørbyen 5: 2 basisteam og ambulerende tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Kontaktperson: Toril Bjørlo, tlf: 996 495 33.

Arbeidsoppgaver:
 •  Praktisk bistand, opplæring, veiledning og helsehjelp til personer med ulike og sammensatte behov.

 •  Bistå brukere med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse,   habilitering, mestring og målrettet miljøarbeid.

 •  Samarbeid med kolleger på jobb og andre hjelpeinstanser.

 •  Delta i møtevirksomhet internt og med samarbeidspartnere.

 •  Primærkontaktfunksjon.

 •  Utarbeide planverk rundt enkeltbrukere, herunder Individuell Plan, individuelle målsetting og tiltak.

Kvalifikasjoner:
 • Fortrinnsvis vernepleiere eller sykepleiere med autorisasjon.                                               

 • Andre relevante høgskoleutdanninger med bachelor innen for eksempel helse, sosialfag og pedagogikk tas også i betraktning.

 • Relevant videreutdanning og erfaring fra brukergruppa er en fordel, men opplæring vil bli gitt.

 • Behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig norsk godt.                                                                    

 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, målrettet miljøarbeid/ mål og tiltaksarbeid.

 • Kompetanse i bruk av dataverktøy og journalføring. 

 • Førerkort klasse B er nødvendig.

 • Politiattest uten anmerkning framlegges.

Personlige egenskaper:
 •   Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og endringer.

 •   Du har god stressmestring og vet å prioritere mellom oppgaver.

 •   Du har evne til å både å jobbe selvstendig og i team.

 •   Du har brukers behov i fokus.

 •   Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og har gode samarbeidsevevner i møte med pårørende og andre samarbeidspartnere.

 •   Du viser initiativ og engasjement med hensyn til oppgaver og egen fagutvikling.

 Vi kan tilby:
 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.
 • Utfordrende, varierte og allsidige arbeidsoppgaver. 
 • Et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø som er i stadig utvikling.
 • Startlønn med 4 års ansiennitet for nyutdannede. 
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning og gode forsikringsordninger. 
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.