Ledig stilling

Bærum kommune

Vernepleier/sykepleier/ miljøterapeut i turnus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rud/Vøyenenga boliger består av fem avdelinger i området Rud, Rykkinn, Kolsås og gir tjenester til 60 beboere. Vi har som overordnet mål at alle beboere skal ha gode liv -  selvbestemmelse, mestring og deltakelse står sentralt. Stillingene er på avdeling Gamle Lommedalsvei, hvor det  bor 14 voksne personer med ulike funksjonsnedsettelser. 

Ønsker du  å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø?  Da er du den vi leter etter! Tjenestestedets faglige forankring er SME- modellen (etisk refleksjon), sjekkliste formål rettet tiltaksarbeid (Løkke og Salthe) og kunnskapsbasert praksis. Vi har ledig 3 100 % stillinger som vernepleier/ sykepleier/miljøterapeut i turnus.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre tjenester etter beboernes enkeltvedtak om tjenester
 • Koordinere tjenesten rundt den enkelte beboer og bidra til mestring og god livskvalitet gjennom direkte brukerkontakt
 • Være primær/sekundærkontakt for beboer
 • Samarbeide med, og følge opp, interne og eksterne instanser (fastlege, dagtilbud, spesialisthelsetjenesten, pårørende m.m)
 • Legemiddelhåndtering
 • Faglig veiledning og opplæring av ansatte med og uten helsefaglig kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helse, sosiale eller pedagogiske fag på høgskolenivå HPR nr 
 • Kjennskap til relevant lovverk, herunder  Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Har erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser/utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Ønskelig med førerkort
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på C1-nivå

Personlige egenskaper:

 • Omsorgsfull, tålmodig og trygg
 • Være aktiv og kreativ i tilnærmingen til beboerne
 • Ser muligheter og skaper tiltak som gir struktur og innhold i hverdagen
 • Motivert og ønsker å gjøre en forskjell
 • Aktiv bidragsyter i å skape hygge og humor i bo- og arbeidsmiljøet 

Vi tilbyr:

 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Turnus med arbeid hver 3. helg
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Kompetanseutviklingsstipend 
Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.