Ledig stilling

Bærum kommune

Vernepleier, sykepleier, miljøterapeut - hvilende natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vernepleier/sykepleier/andre med 3-årig helse- eller sosialfaglig bakgrunn søkes til Bjerkelunden boliger, avd. Brynsveien. Dette er en 49,29 % fast stilling som hvilende nattevakt (29,58% lønn). I tillegg til arbeid på ukedager innebærer stillingen arbeid hver 4. helg.

Bjerkelunden boliger består av avdelingene Brynsveien, Åsterud, Bjørnegårdsvingen, Underhaugsbakken, Haugtun og Saubakken.

Brynsveien bolig, med beliggenhet på Rykkinn, er en relativt nyetablert tjeneste som følger opp 12 unge voksne mennesker med utviklingshemming.

Arbeidsoppgaver:

 • Skape trygghet for beboere på natt
 • Oppfølging av tiltak etter vedtak om tjenester
 • Bidra til å sikre forsvarlige tjenester i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
 • Dialog og samarbeid med brukernes pårørende og/eller verge, samt interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Følge opp kravene til dokumentasjon i kommunens datasystemer
 • Legemiddelhåndtering
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier, sykepleier eller annen relevant 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning. HPR nummer oppgis i CV
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • God kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve C1

Personlige egenskaper:

 • Du viser gode kommunikasjonsevner
 • Du motiveres av å ta i bruk din faglige bakgrunn i vår nyetablerte tjeneste
 • Du har vilje og evne til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlekraftig
 • Du er komfortabel, selvstendig og trygg i rollen som nattevakt
 • Du er fleksibel og har evne til å se muligheter

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig fokus på samarbeidsevne og selvstendighet

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å videreutvikle en relativt nyetablert tjeneste
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Veiledning, kurs og opplæring
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Varierte og faste delegerte arbeidsoppgaver
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Bedriftsidrettslag og kulturtilbud
 • Sykepleier/vernepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn

 Annet

 Gyldig politiattest iht. Helse- og Omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges før tiltredelse