Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og
omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv adferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos beboere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Husabøryggen 1 og 2 ligger på Hundvåg, som etter at tunellene kom nå har kort avstand til resten av Stavanger. Bofellesskapet åpnet i 2013 og ligger skjermet til i landlige omgivelser. Begge avdelingene har 8 beboere med forskjellige hjelpebehov. Med tunnel til fra sentrum er det kort vei til Hundvåg. Dersom du er en person som er opptatt av fag, kvalitet og utvikling er dette stedet for deg. 

Avdelingene har ledige 100% stillinger, fast, vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/miljøveileder. Det er også ledig 100% vikariater som vernepleier/ sykepleier/miljøterapeut/miljøveileder eller helsefagarbeider. Vikariatene er på ca 1 år med mulighet for forlengelse og kanskje fast stilling etter hvert. 
Det er samtidig ledige helgestillinger på ca 23%, fast i begge avdelingene. Det er også påkrevd at du som helgeansatt jobber ekstra ved behov og ved ferieavvikling. Gode avtaler for studenter innen helse, sosial og pedagogikk til helgestillinger. 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende. Merk gjerne søknaden om hvilken stiling du søker på, og hvilken bolig du søker til. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

Jobbe for at beboerne skal oppleve størst mulig grad av mestring og selvstendighet i hverdagen

Personer med høyskoleutdanning vil være en ekstra pådriver for faglig vekst og utvikling i avdelingene

Personal i høyere stillinger vil også ha ansvar for lærlinger og studenter

Oppfølging i dagtilbud og arbeidstreningstilbud

Opprettholdelse av ADL - ferdigheter

Opprettholdelse av lese- og skriveferdigheter

Oppfølging rundt fysisk aktivisering, uansett vær og føre

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
Delta i daglige gjøremål

Dokumentere i vårt journalsystem, samt videreutvikle gode tiltaksplaner

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier

Bachelorgrad innenfor helse og sosial, pedagogikk eller psykologi

Miljøveileder
Fagbrev

Under utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk, psykologi - aktuell for helgestillinger og ekstravakter

Erfaring i arbeid med personer med utviklingshemming vil bli sterkt vektlagt

Ønskelig med erfaring innen PAS

Ønskelig med videreutdanning/erfaring fra psykisk helsearbeid

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Søknader som ikke har vedlagt dokumentasjon på språkkravet vil ikke bli vurdert

Ønskelig med førerkort for personbil

Menn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner

Være trygg nok på seg selv til å ta avgjørelser "på stående fot"

Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for beboere og kolleger

God arbeidsmoral

Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte beboer

Være opptatt av å motta veiledning og ha evnen til å justere kursen etter dette

Det er essensielt at du har interesse for fagfeltet og holde deg faglig oppdatert

Ha forståelse for, og være opptatt av viktigheten av godt samarbeid med pårørende

Vi tilbyr:

Du får være med å bidra til en god arbeidsplass hvor beboere og personal skal trives sammen

En utfordrende og variert arbeidsdag med fokus på målrettet miljøarbeid, brukermedvirkning, etikk og fag

Du vil sammen med beboerne få delta på ulike fritidstilbud og vi skal være mye ute på turer i regionen

Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll etter individuelt behov og veiledning av kompetente fagfolk

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Muligheter for faglig og personlig utvikling

Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA)

"Hjem-jobb-hjem"-avtale

Turnus dag/aften med langvakter hver 4. helg

Lønn etter gjeldende tariff