Ledig stilling

Kristiansund kommune

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som vil bidra til å skape medvirkning, trygghet og mestring for tjenestemottakerne i Bo og habilitering. Er du den rette for oss?

Vi har ledig en 100% fast stilling som vernepleier, sykepleier eller miljøterapeut p.t. med arbeid i turnus ved avdeling Rensvik.

Ved interne omrokkinger vil andre stillinger, muligens ved andre avdelinger og i andre stillingsstørrelser bli ledig.

Om enheten

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i elleve avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Som ansatt i Bo og habilitering blir du en del av et aktivt fagmiljø. Du får dyktige og positive kollegaer som alle jobber for å gi brukerne våre gode tjenester. Vi har fokus på aktivitet, livskvalitet og selvbestemmelse. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet. Enheten skal bidra til at personer mottar tjenester som gir rom for å leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, interesser og behov.

Visjon Fag: Det gode liv for deg - livskvalitet gjennom hele livet. 

Om avdelingen

Rensviktunet er i dag et bofellesskap bestående av 10 beboere. Her bor det voksne mennesker med ulike bistandsbehov og i ulike faser av livet. Hos oss har vi fokus på aktivitet og livskvalitet. Avdelingen består pr dags dato av 6 beboere på hovedhus og 4 beboere i nærliggende boliger. Vi har fokus på aktivitet, livskvalitet og selvbestemmelse. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet.

Vi tilbyr

I denne stillingen gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte vernepleiere og sykepleiere i turnusstilling. Vernepleiere som har under 8-års ansiennitet gis tilleggsansiennitet opp til 8 år ved ansettelse. 

 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten
 • et inkluderende arbeidsmiljø med løsningsorienterte og dyktige medarbeidere
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • en meningsfylt arbeidshverdag
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Arbeidsområder
 • sikre faglig gode tjenester til våre tjenestemottakere etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • vurdering, koordinering og oppfølging av vedtak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • medikamenthåndtering
 • ansvar for å fremme faglig og aktiv tilnærming til miljøterapeutisk arbeid
 • ha funksjon som primærkontakt, samt legge tilrette for godt samarbeid med pårørende
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
Kvalifikasjonskrav
 • fortrinnsvis norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier, men vi oppfordrer også andre med relevant 3-årig u/h-utdanning til å søke
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring fra arbeid innen miljøarbeid
 • god kjennskap til kap. 9 i helse og omsorgstjenesteloven og saksbehandling
 • kjennskap til velferdsteknologi
 • førerkort klasse B, manuelt gir
Vi søker deg som 
 • er god på relasjonsbygging med gode samarbeidsevner 
 • har interesse, forståelse, ro og trygghet i din tilnærming til andre
 • er pådriver for omstilling og utvikling innenfor tjenesteområdet 
 • har gode veilednings- og kommunikasjonsferdigheter 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.