Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier/ sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam.

Vi vektlegger bred fagkompetanse og er opptatt av tverrfaglighet nettopp fordi vi ser at de ulike faggruppene utfyller hverandre til det beste for brukerne. Av faggrupper kan vi nevne vernepleiere, hjelpepleiere, barnevernspedagog, sykepleiere, fagarbeidere, pleiemedarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut.

I boligen bor det for tiden 5 brukere i alderen 18- 24 år med stort bistandsbehov. Vi er på jakt etter medarbeidere som har erfaring med utfordrende atferd og somatikk og som er interessert i å være med å videreutvikle tjenestetilbudet vi gir.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om stillingene.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil få medansvar for at miljøarbeidet holder høy faglig kvalitet i tråd med lover og forskrifter slik at brukers rettigheter og behov ivaretas.
 • Du vil få nødvendig opplæring/kursing og vil få ansvar for dokumentasjon i CosDoc/brukerjournaler.
 • Du samarbeider med kollegaer/pårørende med høyt fokus på å følge planer og tiltak for den enkelte som bor i avdelingen.
 • Du vil ha muligheter for å få utvidete ansvarsoppgaver etter nærmere delegering fra avdelingsleder.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team og ha evnen til å etablere og vedlikeholde relasjoner over tid.
 • Du ser helheten i avdelingen på en måte som ivaretar brukerne og arbeidsmiljøet på en positiv måte.

Kvalifikasjoner:

Relevant erfaring og kompetanse fra arbeid med brukergruppen og særskilt utfordrende atferd.

 • Erfaring fra aktiv bruk av Tegn til tale er en fordel.
 • Relevant kunnskap om atferds analytiske prinsipper.
 • Relevant erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av MAP/TAM
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

 • Du må være selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette hendelser og akutte hendelser.
 • Du må trives med å jobbe i team og vise interesse for å lære og motta veiledning fra dine kollegaer i det daglige arbeidet.
 • Du må vise initiativ og ønsker å gjøre det lille ekstra for å skape et trivelig arbeidsmiljø.
 • Du må være lojal mot mål og tiltak som er utarbeidet rundt den enkelte bruker.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner.
 • Du må være robust, tålmodig og evne å jobbe under stress.
 • Du tar ansvar for å holde deg faglig oppdatert og viser faglig engasjement.
 • Menn oppfordres til å søke.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
 • Frivillig langvakts ordning med 13 timer lørdag og søndag hver fjerde helg. 
 • "Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
 • Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
 • Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.
 • Turnustillegg på 12 000,- kr pr år for vernepleier - sykepleier.
 • Stillingene er ledig fra 1 mai og fremover
 • I stilling på 100% er det ønskelig med vernepleier / sykepleier med relevant erfaring, dette fordi det skal klargjøres mange medikamenter hvor det kreves den kompetansen.
 • Stillingene på 50 % er 28 % natt og 22 % aftenvakter
 • Stillinger på 20% er faste helge stillinger og det er ønskelig at du også vil arbeide i sommer og høytider.