Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Vernepleier/ sykepleier/ miljøterapeut 4 x 100 % i fast stilling ved tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og i medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og har pr. tiden behov for å rekruttere 4 nye medarbeidere som har bachelor fra relevant høgskoleutdanning.

Vi søker dere som ønsker fast jobb med pr tiden arbeidsted på Biri 1 og Haugtun 2. 

Stillingene innehar turnus med dag og aftenvakter, samt arbeid hver 3 eller 4 helg. Ved hver 4 helg er det 12 timers vakter. 

Følgende virksomheter med kontaktpersoner søker etter nye medarbeidere:

Biri 1: Samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming. Heidi Gaukstad, tlf 482 11 267.

Hagtun 2: Samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming. Mona Ringsveen Vasveen, tlf 959 61 299

Arbeidsoppgaver:
 •  Praktisk bistand, opplæring, veiledning og helsehjelp til personer med ulike og sammensatte behov.

 •  Bistå brukere med aktiviteter og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med fokus på selvbestemmelse, habilitering, mestring og   målrettet miljøarbeid.

 •  Veiledning av kollegaer, elever og studenter.

 •  Samarbeid med kollegaer på jobb og andre hjelpeinstanser.

 •  Pårørendesamarbeid. 

 •  Delta i møtevirksomhet internt og med samarbeidspartnere.

 •  Dokumentasjon ihht gjeldene lovverk, forskrifter og retningslinjer. Gjøvik kommune bruker Gerica som dokumentasjonsverktøy. 

 •  Primærkontaktfunksjon.

 •  Utarbeide planverk rundt enkeltbrukere, herunder Individuell Plan, individuelle målsetting og tiltak.

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier eller sykepleier med autorisasjon, sosionom, barnevernspedagog og andre relevante høgskoleutdanninger med bachelor innen for helse og sosialfag.

 • Relevant erfaring fra brukergruppa er en fordel, men opplæring vil bli gitt.

 • Behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.                                                                    

 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, målrettet miljøarbeid/ mål og tiltaksarbeid. 

 • Førerkort klasse B med manuelt gir. 

 • Krav om godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 •   Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og endringer.

 •   Du har god stressmestring og vet å prioritere mellom oppgaver.

 •   Du har evne til å jobbe systematisk og strukturert både selvstendig og i team.

 •   Du har brukers behov i fokus.

 •   Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet og har gode samarbeidsevevner i møte med pårørende og andre samarbeidspartnere.

 •   Du viser initiativ og engasjement med hensyn til oppgaver og egen fagutvikling.

 Vi kan tilby:
 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. 

 • Et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø som er i stadig utvikling.

 • Startlønn med 4 års ansiennitet for nyutdannede vernepleiere, sykepleiere og ergoterapeuter. 

 • Medlemskap i KLP pensjonsordning og gode forsikringsordninger. 

 • Bedriftsidrettslag. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.