Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut 100 % vikariat

Er du en dyktig lagspiller med utdannelse og faglig engasjement som vernepleier, sykepleier eller miljøterapeut? 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening. I Bo og aktivitet nord jobber vi etter Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdi, metodegrunnlag og rammeverk.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver.  En av våre ansatte går ut i permisjon og vi søker derfor etter en vernepleier/sykepleier/Miljøterapeut til Lensmannstunet Bofellesskap. Stillingen er 100% vikariat i 1 år. Startdato kan tilpasses men tidligst er tiltredelses dato 01.08.2022.

Lensmannstunet bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 4 voksne beboere. På bofellesskapet er vi opptatt av at beboerne skal oppleve medvirkning og selvbestemmelse, mestring, inkludering, deltakelse og positive opplevelser i eget liv. Beboerne begynner å bli eldre men har masse livsglede og humør. De liker å være sosiale, dra ut på aktiviteter men trenger også hjelp til daglige oppgaver som stell og hygiene. Vårt mål er at våre beboere skal oppleve stor glede av å bo på Lensmannstunet gjennom at personalet har et stort hjerte for dem og at det aktivt jobbes for å holde livskvaliteten og tjenestene på et høyt faglig og etisk nivå.

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge god relasjon til beboere basert på tillit, respekt og likeverd.
 • Ivareta beboeres verdighet, livskvalitet, selvbestemmelse og opplevelse av kontroll i egen hverdag
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.  
 • Dokumentere i CosDoc:  observasjoner , avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS. 
 • Ansvar for legemiddelhåndtering i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. Spesielt gjeldende for søkere som er Sykepleier eller Vernepleier.
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. 
 • Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak 
 • Undervisning og veiledning av kollegaer, brukere og pårørende
 • Være ressursperson innenfor avtalte fordypningsområde og delta aktivt i ressursgrupper. 
 • Ivareta primær- og sekundærkontaktansvar 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som Vernepleier eller Sykepleier. Andre med 3 årig helse og sosialfaglig utdannelse vil bli vurdert.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen. 
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.
 • Lensmannstunet bofelleskap er spesielt opptatt av et godt arbeidsmiljø. Det er derfor viktig for oss at du er en positiv person som sprer glede og at du har litt humor.
 • Du er en person som er empatisk og er flink til å se og forstå andre mennesker.
 • Du er trygg på deg selv, er reflektert og har en evne til å se egne styrker og svakheter.
 • Det er en fordel at du er ryddig og strukturert.  
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler   
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder Ressursgrupper, diverse kurs som MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)/PAS (Positiv atferdsstøtte), Kap. 9, dokumentasjon og flere andre tilgjengelige kurs i kommunens kursbase  
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning. 
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune har hjem-jobb-hjem tilbudet.
 • Lønn:
  645500 Vernepleier årslønn 423 500 – 537 300 (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 
  717400 Sykepleier årslønn 423 500 – 537 300 (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 
  707603: Helsefagarbeider kr. 363 700 - 446 00 etter ansiennitet.
  667500 Miljøterapeut årslønn 423 500 -- 523 100 etter annsienitet.