Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier i barne- og ungdomsbolig 

Vi styrker laget med vernepleiere!

Madla barne- og ungdomsbolig er lokalisert i flotte og sentrale omgivelser på Madla. Vi er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge. Godt tilpassede bygg og dyktige, engasjerte kvinnelige og mannlige medarbeidere bidrar til en aktiv og variert hverdag for våre brukere. 

Brukerne er for tiden ungdommer som har ulik grad av funksjonshemminger og adferdsutfordringer. Noen kommuniserer med språk, noen kommuniserer med blikk og lyder, mens andre er uten språk. Bortsett fra dette, så er hverdagen langt på vei den samme som for andre barn og unge: Stå opp, stelle seg, gå på skole eller dagtilbud, samt delta i sosiale fritidsaktiviteter. Vi har flotte uteområder som brukes til trening, avslapning, aktiviteter, lek, grilling og mye mer. Fysisk aktivitet og sosialt samvær brukes som et aktivt tiltak, så du må derfor være klar for fine turer og andre aktiviteter. 

På Madla barnebolig er kompetansen høy, arbeidsmiljøet godt og omsorgen for brukerne og deres familier står i sentrum. Vi har et sterkt faglig fokus og ordninger for internopplæring, kurs og veiledning. Vi er opptatt av helhetlig omsorg, og arbeider én til en med alle brukerne. Du får god anledning til å gjøre en positiv forskjell for brukerne, og vil få en variert arbeidshverdag med muligheter til å utvikle deg faglig.  

Vi arbeider for å skape en heltidskultur. Vi har todelt turnus med langvakter hver 3. helg og ordinære vakter. Vi er i tillegg i en prosess med å kunne tilby langvakter

Vår visjon er: "Vi vil, vi kan og vi skal».

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier (sykepleiere med relevant erfaring oppfordres også til å søke)
 • Kjennskap til brukergruppen og regelverk er en fordel, men ikke avgjørende da du vil få god opplæring
 • Det vil være en fordel om du har sertifikat (kl. B), da vi ofte drar ut på turer 
 • Du må levere godkjent politiattest før oppstart 
 • Du har god muntlig/skriftlig formidlingsevne og språkforståelse

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en trygg medarbeider som ønsker å jobbe miljøterapeutisk for at de unge får en innholdsrik hverdag og personlig utvikling. Det er viktig for oss at du ønsker å lære noe nytt, være en del av en engasjert personalgruppe som har bruker i sentrum:

 • Du kan anvende dine fagkunnskaper i din daglige praksis
 • Du klarer å prioritere slik at du arbeider strukturert og effektivt
 • Det er viktig for oss at du både kan arbeide selvstendig og at du kan samarbeide tett med andre
 • Du er en god samtalepartner og opparbeider deg tillitt hos dem du samhandler med
 • Du bidrar til god lagånd og støtter opp om våre felles mål.
 • Du trives med arbeidsdager som er ulike og som tidvis kan være utfordrende 

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt og inkluderende arbeidsmiljø, god opplæring og oppfølging
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam
 • Kurs, fagdager og personal- og teammøter - hvor din mening teller
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kollektivordning og gratis bysykkel (Hjem-Jobb-Hjem)
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 •  Stillingskode vernepleier 645500; lønn 485 400 - 569 100 (pluss tillegg) / Stilllingskode 717400 (sykepleier)