Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier/sykepleier/klinisk sosionom

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som har kunnskap og interesse for fagfeltet rus og psykiatri, og som vil bli en del av vårt tverrfaglige ROP-team. 

Kongsberg DPS har ledig fast stilling, pt i team rus og psykiatri (ROP/TSB). Tiltredelse etter avtale.
Vi har erfarne og dyktige fagpersoner som jobber i teamet, bestående av psykolog, psykologspesialist, psykiater og klinisk sosionom. 
Våre ansatte er engasjerte, gode på å se muligheter hos våre pasienter, og her settes respekt, trygghet og kvalitet høyt. Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og kollegial støtte.

Om oss:

Kongsberg DPS er organisert som en egen avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 3 seksjoner; allmennpsykiatrisk poliklinikk og ROP, akutt poliklinikk og døgn, FACT og intensiv poliklinikk. Vi har ca 90 årsverk. Vi har stor poliklinisk aktivitet innen allmennpsykiatri og rus- og avhengighet. Avdelingen vår samarbeider tett med kommunene i opptaksområdet, fastleger, andre instanser og med klinikkens øvrige avdelinger. 

ROP-teamet gir tilbud til mennesker fra 15 år og oppover som har vansker med rusmidler/avhengighet. Mange har også psykisk lidelse. Det tilbys utredning og individualbehandling, samt pårørendeoppfølging. Vårt mål er å gjøre pasienten i stand til å oppnå positiv endring gjennom egne valg. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • rusutredning
 • behandling av rus/avhengighet samt psykiske lidelser
 • tverrfaglig samarbeid
 • samarbeid med familier, nettverk, 1.linjetjenesten og andre institusjoner
 • ROP-kompetanse tilgjengelig for hele avdelingen
 • dokumentasjon i DIPS

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier/klinisk sosionom
 • Har videreutdanning innen psykisk helse/rus
 • Har ruskompetanse og erfaring innen fagområdet rus/avhengighet/psykiatri
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med poliklinisk arbeid som utredning, terapi og gruppebehandling
 • Har erfaring med pårørendearbeid

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • setter krav til deg selv i forhold til høy faglig standard
 • kan bidra i tverrfaglig og eksternt samarbeid
 • vil bidra til videre utvikling av fagområdet
 • har høy kapasitet og stå-på-vilje

Vi tilbyr:

 • Spennende og variert arbeid i et godt og velfungerende team
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for din faglige utvikling
 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.