• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0458, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713313
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vernepleier/sykepleier - Ila og Mølla bolig

Offentlig forvaltning

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i aldersspennet 20 til 70 år og med et svært variabelt bistandsbehov.

Arbeidsstedet har 31 årsverk fordelt på 51 faste stillinger i turnus, inkludert to teamledere og en seksjonsleder. Tjenesteansvaret for tjenestemottakerne er fordelt på 10 tjenesteansvarlige. Vi søker en dyktig miljøterapeut for å utfylle et allerede godt fungerende team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til boligen. Stillingen innebærer arbeid annen hver helg.

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, der målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en kvalifisert tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis på arbeidsstedet og at tjenesten er koordinert med tjenester fra andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Tjenesteansvaret deles i dag mellom ni tjenesteansvarlige, med oppfølging av to teamledere. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.

Søknad skal i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og relevante attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ønsker derfor at alle søknader sendes elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenesteansvarlig for brukere jfr. behovsstyrt bemanning
 • Yte direkte tjenester til brukere etter vedtak, tiltak og oppsatte planer
 • Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet, som inkluderer igangsetting, oppfølging og evaluering av tiltak
 • Delta i fagutviklingsarbeid
 • Veiledning og opplæring av kolleger, studenter og lærlinger
 • Oppgaver delegert fra leder
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
 • Sikre samarbeid mellom bruker og andre instanser 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier/sykepleier, annen kompetanse på bachelornivå innen helse- og omsorg kan vurderes
 • Erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede og psykisk syke
 • Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Norskkunnskaper på minimum C1-nivå
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
 • Ha evne til å ta ledelse og drive det faglige arbeidet rundt brukerne
 • Evne til å utvikle og spre entusiasme
 • Stor arbeidskapasitet og god omstillingsevne
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Pålitelig og lojal

Vi tilbyr:

 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegging for faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Dyktige og hyggelige kollegaer
 • Treningsavtale med SATS
 • Intern veiledning
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Turnusstilling med arbeid pr. d.d. hver 3. helg
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 30-42
 • Gode tjenestepensjons-, forsikringsordninger og lån i Oslo pensjonsforsikring
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0458, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713313
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune