Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2019
 • Sted:
  Møllergata/Steensgate
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Møllergata/Steensgate
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2104972
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier/Sykepleier i 100% fast stilling

 

Om seksjonen og avdelingen

Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenestemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller adferds problematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Avdelingen Møllergata/Steensgate er boliger med heldøgns omsorgstjenester.

 

Kort om stillingen

100% fast stilling som vernepleier/sykepleier. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 6 helg. Det er ordinær - og langvakter i turnusen. Du jobber som en del av en sammensatt personalgruppe i 1 bofellesskap i seksjonen BAA. Du utgjør en del av grunnbemanningen i boligen. Dette innebærer å utøve de tjenestene beboerne har krav på i henhold til vedtak, og legge til rette for at hver enkelt beboer får leve ut sitt potensiale. I tillegg har du dedikert tid for å jobbe med mer planmessig og overordnede oppgaver.Som vernepleier/sykepleier skal du sikre fokus på fag og kvalitet i avdelingen ut ifra de til enhver tid rådene ressurser, tett dialog med primærgrupper og avdelingsleder.

 

 Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et  faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

 

 Innhold i stillingen 

Vi søker vernepleier/sykepleier med god kompetanse om komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, adferds problematikk, aldring, psykisk helse, epilepsi og somatiske lidelser. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som vernepleier /vernepleier skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet forøvrig. Du vil ha ett nært samarbeid med beboere og pårørende/verger.

 

Viktige ansvarsområder i stillingen

 Holde deg faglig oppdatert, ha god kjennskap til gjeldende lovverk og interne rutiner

 Sikre kvalitative gode og forsvarlige tjenester i henhold til vedtak som er fattet

 Ansvar for å utarbeidelse og vedlikehold av rutiner/prosedyrer i avdelingen

 Ansvar for vedtak/tiltaksplaner, herunder tvangsvedtak

 Ansvar for å påse at dokumentasjonsplikten ivaretas, kvalitetssikre IPLOS, tiltaksplaner og rapporter

 Medisinansvar - påse at legemiddelrutiner blir ivaretatt

 Kontakt med samarbeidspartnere internt/eksternt, pårørende/verger og kollegaer ved behov

 Veilede øvrige ansatte

 

 Formelle kvalifikasjonskrav

 Autorisasjon som vernepleier/sykepleier

 

 Ønsket kompetanse, krav og erfaring

 Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap.9

 God kunnskap og arbeidserfaring med epilepsi, utviklingshemning, psykisk helse, somatiske lidelser, aldring er ønskelig

 Gode kommunikasjonsevner

 Du har et ønske om å jobbe tett med enkeltbrukere

 Evne til å gi og ta imot veiledning er en forventning

 Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og liker å jobbe med mennesker.

 Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer

 Du bidrar til godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass

 Du behersker IKT som arbeidsverktøy

 Personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen vil bli vektlagt.

 

 Annet

 Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

 Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

 I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

 Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

 

 

 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier