• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323539
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune

Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vernepleiere/Sykepleiere og Helsefagarbeidere 

Miljøarbeidertjenesten ved Veumåsen har nå flere ledige stillinger, og søker deg som er vernepleier, sykepleier og helsefagarbeider. Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg!

VIRKSOMHET MILJØARBEIDERTJENESTEN

Miljøarbeidertjenesten i Færder kommune yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester etter individuelle behov, samt avlastningsenhet for barn og unge. Vi har i tillegg dagsenter og arbeid- og aktivitetssenter, som tilrettelegger for meningsfulle aktiviteter og arbeid. I det daglige samarbeider vi tett med pårørende, andre kommunale instanser, samt spesialisthelsetjenesten. Våre tjenester ytes etter lov om kommunale helse -og omsorgstjenester.

 

Hvem er vi
I miljøarbeidertjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår brukergruppe. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi opptatt av å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Hvem er du
Vi søker deg som ønsker å skape en god og trygg hverdag for våre beboere, samt deres pårørende. Vi verdsetter gode holdninger, engasjement og god relasjonskompetanse. Du må kunne jobbe tverrfaglig, samt både selvstendig og i team. Du må tåle ulike følelsesuttrykk, være tålmodig, ha gode samarbeidsevner, samt evnen til å være løsningsorientert. 

Veumåsen:
Veumåsen bofellesskap på Nøtterøy er en heldøgns bemannet bolig, som består av 11 selvstendige leiligheter. Det er tilknyttet ca 21 årsverk til boligen. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med vernepleiere, sykepleier, helsefagarbeidere og erfarne assistenter.

Vi har nå ledig ulike stillinger da noen av våre erfarne kollegaer går av med pensjon, samt at vi har ledige helgestillinger.

I tillegg har vi ledig et svangerskapsvikariat.

Stillingene innebærer pr tiden turnus med arbeid på dag og kveld, hver 4. eller hver 2. helg. Det ytes ekstra kompensasjon for arbeid 2 helger pr mnd.

STILLINGSINFORMASJON:

Vernepleier/sykepleier:

Stillingsstørrelse:100% fast stilling 

Helsefagarbeider:

Stillingsstørrelse:80-100% fast stilling.

Stillingsstørrelse: 80-100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Vernepleier/sykepleier/helsefagarbeider/assistent:

Helgestillinger hver 4 eller hver 2. helg.

Kvalifikasjoner Vernepleier/sykepleier

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier.
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og komplekse helseutfordringer.
 • God evne til å utarbeide og evaluere mål og tiltak, samt erfaring med å veilede team/kollegaer.
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger personlig egnethet, refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger
 • Førerkort kl. B uten begrensninger.
 • Det er en fordel, men ikke krav om respiratorkompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig tjenesteyting for brukerne i boligen.
 • Sikre integritet og respekt ovenfor brukerne 
 • Overordnet faglig ansvar for å utarbeide og evaluere tiltak.
 • Ansvar for oppfølging i dokumentasjonssystem/journal.
 • Ansvar ifht medisinoppfølging.
 • Målrettet arbeid med fokus på å aktivt å øke faglige kvalitet, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen.
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Kollegaveiledning.

 Kvalifikasjoner helsefagarbeider:

 • Fagbrev som Helsefagarbeider eller tilsvarende.
 • Erfaring fra arbeid md utviklingshemmede.
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger personlig egnethet, refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger
 • Førerkort kl. B uten begrensninger.
 • Det er en fordel, men ikke krav om respiratorkompetanse. Opplæring vil bli gitt.

 Arbeidsoppgaver:

 • Være med på å bidra til økt faglige kvalitet, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen.
 • Daglig tjenesteyting for brukerne i boligen.
 • Medansvar for faglig arbeid i boligen som kartlegging, utarbeide mål - og tiltaksplan, tiltak og oppfølging.
 • Sikre integritet og respekt ovenfor brukerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov 
 • Dokumentasjon 

 Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • God opplæring
 • Muligheter til å være med å utvikle enheten.
 • Veiledning og utvikling.
 • Fokus på et inkluderende og positivt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter ansiennitet og tariff. Vernepleiere og sykepleiere direkteplasseres med minimum 8 års ansiennitet og i hht egen administrativ ordning.
 • Administrativ ordning/kompensasjon ved arbeid 2 helger pr mnd.

 Andre opplysninger:

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Det er krav til fremleggelse av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 

 

 
 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323539
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune