Vernepleier/Sykepleier fast 100%

Stavanger Kommune

Er du en faglig engasjert vernepleier/sykepleier med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter fire vernepleiere/sykepleiere til bofellesskapene Tastarustå 1 etasje, Worsegården, Bjørn farmannsgate og Søra Bråde 2 etasje. Bofellesskapene er lokalisert i bydelene Tasta, Eiganes og Madla i Stavanger kommune. Det er gode bussforbindelser til bofellesskapene.
Bofellesskapene er døgnbemannede og gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Beboerne har variert funksjonsnivå og hjelpebehov.
Stillingene innebærer turnusarbeid med dag- og kveldsvakter. Tastarustå 1 etasje og Worsegården har arbeid hver 3.helg. Bjørn farmansgate har arbeid hver 3.helg med mulighet for arbeid hver 6.helg med langvakter. Søra Bråde 2 etasje har arbeid hver 4.helg med langvakter (13 timer) lørdag og søndag.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om det enkelte bofellesskapet.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker fortrinnsvis etter deg som er autorisert vernepleier, men oppfordrer også autoriserte sykepleiere med erfaring fra brukergruppen til å søke.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med brukergruppen.  
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. 
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer. 
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper og kurs  (PAS, MAP, Helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9, dokumentasjon m.fl.) 
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning. 
 • I våre bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere og sykepleiere
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn:
  645500 Vernepleier årslønn 423 500 – 537 300 (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.) 
  717400 Sykepleier årslønn 423 500 – 537 300 (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.)