• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5237, RÅDAL
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4631346
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 02.08.2022
Ledig stilling

Bergen kommune

Vernepleier/Sykepleier 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca 400 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til barn og voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.

Råstølen bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, og yter heldøgns omsorgstjenester til 8 personer med ulikt funksjons- og et stort bistandsbehov, men lite adferd. Arbeidsoppgavene i bofellesskapet er varierte og utfordrende, og vi fokuserer på tverrfaglig tilnærming. Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt. Hos oss skal hver enkelt beboer få mulighet til å leve og bo selvstendig, samt ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9

 Vi har nå ledig to 100% faste stillinger, 2 delt turnus med arbeid 4 hver helg.  

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Faglig ansvar rundt beboer
 • Medikamentansvar
 • Ansvarsvaktsoppgaver
 • Sikre beboerne et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker
 • Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte
 • Tilrettelegge og delta i beboers aktiviteter
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra avdelingsleder

Kvalifikasjoner:

 • Må ha autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med multihandikappede
 • Du har kjennskap til epilepsi
 • Det er ønskelig at du har arbeidet eller utført praksis på sykehjem eller i hjemmesykepleien
 • Du har kjennskap til relevant lovverk for tjenesten 
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk
 • Det er ønskelig med førerkort kl. B
 • Ønskelig med kjennskap til IT-systemer som RS, Agresso, Profil
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må like å arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 426 500 til kr 533 100, avhengig av godkjent ansiennitet
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5237, RÅDAL
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4631346
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 02.08.2022