Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Vernepleier / sykepleier 65,73% (nattevakt) fast

Offentlig forvaltning

 

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Mårstien ligger nord i Haugesund, og består både av boliger for voksne mennesker med funksjonsnedsettelser og et avlastningshjem for barn med behov for avlastning. 

Mårstien avlastning  har en økning i avlastningsbehov for barn med funksjonsnedsettelser og det er i den anledning behov for flere nattevakter. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaring fra arbeid med mennesker med epilepsi og andre somatiske helseutfordringer. Det vil bli gitt veiledning av fagansvarlig og andre ressurspersoner i kommunen.  

Vernepleiere/sykepleiere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Vernepleiere/sykepleiere har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres. I Mårstien setter vi barna og voksne i fokus og er opptatt av at de skal få gode opplevelser tilpasset dem. Våken nattevakt vil dekke både Mårstien bolig for voksne og Mårstien avlastning for barn og unge, samt egne nattevakter på nytt tiltak på annen adresse.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:
arbeid med voksne og barn med utviklingshemming
arbeid med atferd som utfordrer og somatisk pleie
arbeid med fysisk funksjonshemninger 

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Sykepleier med norsk autorisasjon og relevant erfaring vil bli vurdert.
 • Vernepleier- eller sykepleierstudenter med relevant erfaring, som er i siste semester av utdannelsen kan også søke. Dette forutsetter at du får norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier før du begynner i jobben.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 
 • Søkere må ha ordinært førerkort kl. B
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig

Personlige egenskaper:

Du er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboerne

Du har:

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør 

Du kan:

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
  ta imot veiledning 

Vi tilbyr:

 • 65,73 % fast stilling for tiden på natt
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • fokus på HMS-arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for vernepleier/sykepleier som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,-, ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jr retningslinjer for startpakke