Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vernepleier/ sykepleier

5-døgnsposten er en åpen døgnpost som tilbyr et unikt behandlingstilbud innenfor psykisk helsevern med fokus på endringsprosesser og mestring. Vi tenker at god pasientbehandling er et samarbeidsprosjekt, og vi tilstreber arbeidsallianser preget av tillit, respekt, undring og åpenhet. Vi er en faglig sterk ansattgruppe som er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet. Vi drives av kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi ønsker å utfordre og være med å utvikle morgendagens psykisk helse tilbud for pasienter og deres pårørende.

5-døgnsposten har 12 døgnplasser og tilbyr planlagte innleggelser til pasienter med allmenpsykiatriske problemstillinger, med aktiv individuell-, gruppe- og miljøterapi. Behandlingstilbudet er individuelt lagt opp og har en gjennomsnittlig behandlingstid på fire uker.

Av 12 døgnplasser er fire forbeholdt spis-plasser, som gir ekstra oppfølging og behandling av pasienter med spiseforstyrrelse og har en gjennomsnittlig behandlingstid på seks uker. I tillegg har posten også to stabiliseringsplasser for pasienter med behov for kortvarig ivaretakelse i døgnenhet, men som ikke trenger innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. Posten skiller seg fra de fleste andre DPS-døgnposter ved at den er helt adskilt fra den akuttpsykiatriske behandlingskjeden.

Som vernepleier/sykepleier vil du delta i pasientens behandlingsforløp, og vi har et tett samarbeid med engasjerte psykologer, leger, sykepleiere, vernepleier, ernæringsfysiologer, kunst- og uttrykksterapeuter og fysioterapeuter for å sikre god og tverrfaglig oppfølging av pasienter. Du vil få mulighet til personlig og faglig utvikling i et svært inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi søker deg som trives i en energisk og endringsorientert seksjon, og som drives av en aktiv, variert og kompetansebasert hverdag.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt hos oss vil du delta i alle aspekter av pasientbehandlingen. Du vil;

 • Utøve vernepleie-/sykepleiefaget til inneliggende pasienter
 • Ivareta pasienter og pårørende og gi nødvendig veiledning
 • Uføre praktiske prosedyrer og håndtere legemidler
 • Håndtere pasientforløp; vurdering, mottak og utreiser
 • Utføre faste oppgaver i seksjonen knyttet til daglige rutine
 • Ha ansvar for opplæring og oppfølging av nyansatte og studenter
 • Ha ansvar for gruppesamtaler, som en del av behandlingstilbudet ved 5-døgnsposten

Vi søker deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon
 • Er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet
 • Med fordel har kunnskap og erfaring med arbeid i psykisk helsevern
 • Ønsker å være med å gjøre en forskjell innenfor vårt fagområde

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
 • Mulighet til å delta i innovasjon og nytekning for utviklingen av 5-døgnsposten
 • Senter for psykisk helse og rus (SPHR), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør; se f.eks. artikkel I Tidsskrift for Norsk Psykologforening 01.06.22), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. www.kjernebatteriet.online).

Vår visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vårt opptaksområde er Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo, med til sammen 160 000 innbyggere. Det er sammensatte bydeler i stadig utvikling, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.