Ledig stilling

Eigersund kommune

Vernepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Nyopprettet stilling med langvakter på 12,5 timer. Turnusbasert med arbeid dag og kveld og 3. hver helg. Skal jobbe med en bruker som har behov for 2:1 bemanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Vernepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten
 • Oppfølging av person med spesielle behov. Må ha interesse for personer med utviklingshemming og autisme. Kunne bidra til trygge rammer rundt tjenestemottakeren.
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Miljørettet arbeid
 • Kartlegge og observere behovet for tjenester fortløpende, og iverksette og ajourføre tiltaksplaner
 • Legemiddelhåndtering
 • Kunne håndtere utfordrende adferd
 • Veiledning og oppfølging av pårørende og ansatte
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Delta i utvikling- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier/sykepleier. Andre med 3-årig helse- eller sosialfaglig kompetanse kan bli vurdert for stillingen
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring og/eller videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Kunne takle utfordrende adferd og være trygg i utførelsen av miljøarbeid
 • Være ansvarsbevisst og lojal mot planer som er lagt
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
 • Evne til å kunne arbeid selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
 • Villighet til å ta på seg nye arbeidsoppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.

Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.