• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5228, NESTTUN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714168
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Vernepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune. 

Lilletveitveien bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester for 8 beboere med omfattende hjelpebehov, voksne og ungdom fra alder 19 til 50. De fleste disponerer bil, de liker å reise på turer med personalet. Bofelleskapet ligger idyllisk til parallelt ved Elvenesveien på Nesttun.

Vi søker etter en faglig dyktig kollega som er engasjert i målgruppen, ønsker å jobbe med faglige utfordringer og har godt humør. Du må kunne arbeide målrettet og selvstendig samt i team. Det er ønskelig at du har erfaring med tilsvarende arbeid. 

Vi søker nå etter Vernepleier/sykepleier til fast 100 % stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter Helse og omsorgstjenestelovens kap. 9 og Pasient og brukerrettighetslovens kap. 4A.  
 • Veilede kolleger, samarbeidspartnere og studenter.
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører.
 • Benytte og videreutvikle fagkunnskapen i det daglige arbeidet. Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten.
 • Arbeide målbevisst med faglig engasjement for å nå oppsatte mål.
 • Tilegne seg kompetanse om Bergen kommunes journalsystem Profil, herunder sikre god dokumentasjon.
 • Bidra med sin fagutdanning inn i arbeidsfellesskapet.
 • Fagansvarlig for en eller flere brukere, herunder kontakt med familie, koordinering eller deltakelse i ansvarsgrupper, utarbeiding av individuell plan og utarbeiding av konkrete handlingsplaner og tiltak i henhold til overordnede styringsmål.
 • Ha ansvarsvakter
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø og omdømme
 • Bidra til et godt omdømme gjennom god service overfor pårørende og tjenestemottaker
 • Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet
 • Primærkontakt for en eller flere brukere
 • Vernepleier og sykepleier har ansvar for legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier - 3-årig helse og sosialfaglig utdanning på høyskole-/bachelornivå
 • Bør ha førerkort kl. B
 • God kunnskap om gjeldende lovverk for vårt tjenesteområde
 • Evne til å foreta faglige vurderinger og utvise godt skjønn
 • God organisasjonskunnskap
 • Gode samarbeidsevner
 • Personer utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig igjennom bestått Bergenstest B2 i norsk
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Serviceinnstilt
 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon.
 • Lojalitet mot beslutninger
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Må ha evne og vilje til å sette seg inn i gjeldende lovverk for etatens tjenesteområde
 • Må være fleksibel, løsningsorientert, serviceinnstilt og god til å samhandle
 • Må ha høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon.
 • Må være lojal mot beslutninger som treffes
 • Må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Evne til å tenke og handle strategisk og analytisk

Vi tilbyr:

 • Et spennende, motiverende og nytenkende fag- og arbeidsmiljø
 • En flat struktur som oppfordrer til innspill og diskusjoner
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God oppfølging og veiledning
 • Lønn for miljøterapeuter er fra kr 426 500 til kr 533 100, avhengig av godkjent ansiennitet
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5228, NESTTUN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714168
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune