Ledig stilling

Elverum kommune

Vernepleier 

Offentlig forvaltning

Vestly avlastning søker vernepleier

Arbeidstid dag/kveld med arbeid hver 3.helg.

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av 7 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, 
2 avlastningsboliger for barn og unge, samt tilrettelagt arbeid og aktivitet.

Vestly og Vestlytoppen er avlastningsboliger som yter avlastningstjenester til barn og unge fra 0 - 20 år.
Vestly har ett tverrfaglig samarbeid med blant annet barnehage, skole, SFO, ergoterapeut, fysioterapeut,
spesialpedagoger, PPT, habiliteringstjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten. 

Det er 17 barn som pr. tiden er tilknyttet Vestly avlastning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte barns behov, ressurser og mål
 • Aktivt miljøarbeid
 • Dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Utøve medikamenthåndtering etter gjeldende forskrifter
 • Primærkontakt ansvar
 • Koordinatoransvar
 • Samarbeide med interne og eksterne instanser
 • Medikamentansvar 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse
 • Erfaring fra tidligere arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Det er ønskelig med kjennskap til arbeid etter KHOL kap.9 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker søkere som tar initiativ, er fleksible og har evne til refleksjon
 • Ha gode kommunikasjons- og samhandlingsevner både i forhold til barna, medarbeidere og pårørende
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • Evne til å skape tillit, veilede og motivere
 • Evne til å holde seg faglig oppdatert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode arbeidsvilkår og pensjonsordning
 •  Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig fokus
 • Fremoverlent arbeidsgiverstrategi og fokus på forbedringsarbeid og utvikling