• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  952857991
 • Antall ansatte
  2675
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Elverum kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Prestmyrvegen 5
  2413  ELVERUM

Elverum kommune oppføring hos:

Elverum kommune

Vi trenger deg!

Vi trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Miljøterapeut

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling for enslige mindreårige flyktninger ivaretar flyktningbarn som bosettes uten foreldre. Avdelingen har 10 årsverk, og har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger med oppfølging i døgnbemannet bofellesskap og hybler med tilsyn. Vi har for tiden ansvaret for 17 barn. Avdelingen er del av enhet for bosetting og introduksjon og er organisert  i sko…

Sykepleier

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vestly avlastning søker sykepleier. Arbeidstid dag/kveld med arbeid hver 3. helg. Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av sju bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, to  avlastningsboliger for barn og unge, samt tilrettelagt arbeid og aktivitet. Vestly er en avlastningsbolig som yter avlastningstjenester til barn og unge …

SFO-leder

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Sørskogbygda skole ligger idyllisk plassert i østre Elverum; 15 km fra Elverum sentrum. Vår visjon er kunnskap, aktivitet og trivsel.  Inneværende år har vi 55 elever og 15 ansatte. Vi har egen SFO-avdeling med 22 elever pr dags dato. Skolens uteområde er stort og attraktivt, og gir gode muligheter for fysisk aktivitet. Vi søker etter en SFO-leder i 60 % fa…

Renhold / Renholdsoperatør

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Eiendomsstaben - enhet for renhold søker renholdsoperatør/renholder. Renholdsenheten består i dag av 51,60 renholdsoperatører/renholdere, to avdelingsledere, en renholdsfaglig rådgiver og enhetsleder.  Vi er opptatt av at medarbeiderne skal føle trivsel, mestring og tilhørighet. Kompetanse betraktes som vår viktigste ressurs. Er du interessert i profesjon…

Renhold / Renholdsoperatør

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Eiendomsstaben - enhet for renhold søker renholdsoperatør/renholder. Renholdsenheten består i dag av 51,60 renholdsoperatører/renholdere, to avdelingsledere, en renholds faglig rådgiver og enhetsleder.  Vi er opptatt av at medarbeiderne skal føle trivsel, mestring og tilhørighet. Kompetanse betraktes som vår viktigste ressurs. Er du interessert i profesjo…

Avdelingsleder med vikar- og personalansvar

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverum ungdomsskole har fra 1. januar 2024 ledig fast stilling som avdelingsleder. Elverum ungdomsskole er plassert i Elverum sentrum. Skolen har cirka 750 elever og 130 ansatte, og skolens lederteam består av rektor og fire avdelingsledere. Vi er på jakt etter en som kan inngå i lederteamet. Ledergruppen er engasjert, fremoverrettet, løsnings- og utvik…

Sykepleier med relevant videreutdanning og erfaring - evt. helsesykepleier

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med å utvikle vår enhet forebyggende tjenester ? Vi søker sykepleier/helsesykepleier til 100 prosent fast stilling som skal jobbe helsefremmende og forebyggende sammen med oss. Vi ser gjerne at du har en relevant videreutdanning. Enhet forebyggende tjenester har lokaler i kommunens nye helsehus, og er der samlokalisert med flere av …

Avdelingsleder ved Grønlivegen bofellesskap, 2. gangs utlysning

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne søker etter avdelingsleder ved Grønlivegen bofellesskap. Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av sju bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming, én avlastningsbolig for barn og unge og arbeids- og aktivitetstilbud. Enheten består av cirka 125 årsverk. Grøn…

Tilkallingsvikar i hjemmebasert omsorg 

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Hjemmebasert omsorg avdeling Sør, søker handlekraftige og engasjerte personer som ønsker å være tilkallingsvikar. Hjemmesykepleien avd. Sør har 39 årsverk med base i underetasjen på Jotuntoppen bo- og omsorgssenter. Vi tilbyr en spennende og variert jobb i hjemmebasert omsorg i Elverum kommune. Hjemmesykepleien har ansvaret for å bistå hjemmeboende pasient…

Sykepleier

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Moen sykehjem avdeling 2 søker sykepleier i 50 - 70 % stilling. Du har pasienten i fokus, er engasjert og verdsetter fag og utvikling i hverdagen høyt. Vi søker deg som er motivert og interessert i å jobbe med den geriatriske pasienten, med brukermedvirkning og livskvalitet i fokus. Moen sykehjem har totalt 37 sengeplasser. Avdeling 2 er en langtids avdel…

Tilkallingsvikarer i de kommunale barnehagene i Elverum

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som ønsker å være tilkallingsvikar i våre barnehager. Det er 6 kommunale barnehager i Elverum: SolkrokenSorenskrivergårdenStavåsbakkenSøbakkenTerningenYdalir Vår visjon er "en barnehage for alle, med blikk for den enkelte". Elverum har hjerterom og verdiene åpenhet, ærlighet og respekt preger det vi gjør. Vi har fokus på å skape et ink…

Tilkallingsvikar i hjemmebasert omsorg 

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Hjemmebasert omsorg avdeling Nord, søker handlekraftige og engasjerte personer til tilkallingsvikar Hjemmesykepleien Nord har 37 årsverk med base på Jotunhaugen sykehjem. Vi tilbyr en spennende og variert jobb i hjemmebasert omsorg i Elverum kommune. Hjemmesykepleien har ansvaret for å bistå hjemmeboende pasienter med å ivareta daglige aktiviteter og behov…

Sykepleier 100 %

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger sykepleier som gruppeleder til Sætre sykehjem. Stillingen er 100 prosent fast med vakter på dag, kveld og arbeid hver 3. helg. Med andre ord slipper du tredelt turnus. Stillingen er ledig fra 1. oktober. Vi tilbyr en spennende arbeidsplass på Sætre sykehjem, som ligger landlig og vakkert til med flott utsikt i Sørskogbygda og cirka 13 km fra sen…