• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  952857991
 • Antall ansatte
  2675
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Elverum kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Prestmyrvegen 5
  2413  ELVERUM

Elverum kommune oppføring hos:

Elverum kommune

Vi trenger deg!

Vi trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vikar kommunal legestilling

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vikariat som fastlønnet lege i Elverum kommune, med varierte allmennmedisinske oppgaver . Hovedarbeidsplassen vil være i Helsehuset i Elverum som innehar bl.a. helsestasjon  (0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom), sykehjem, korttids- og langtidsavdeling og kommunale akutte døgnplasser.  Helsehuset ble tatt i bruk i 2019, og har tre sengepos…

Fastlegevikar

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vil du være fastlegevikar i Elverum? Elverum helsesenter AS har behov for fastlegevikar fram til september 2023. Pasientlisten er på 1 250 innbyggere. Det er for tiden ingen lege i hjemmelen. Vi vurderer derfor søknader fortløpende når de kommer inn med tanke på rask tiltredelse. Fastlegeavtalen vil være med bakgrunn i pkt. 8.2 i ASA 4310, der legen er…

Saksbehandler barnevern

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Stillingen er plassert i Sektor Familie- og helse under barneverntjenesten, hvor det pr. dato er 23 årsverk. Stillingen vil i utgangspunktet være i tiltaksteam. Barneverntjenesten skal sikre at alle barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Denne oppgaven skal løses så langt det lar seg gjøre der ba…

Helgestilling helsefagarbeider/student/assistent

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Grønlivegen bofellesskap lyser ut en fast helgestilling . Stillingen er innarbeidet i turnus med arbeidstid på dag og kveld (lørdag og søndag), hver 3. helg. Stillingen er ledig fra 01.01.2023. Det er ønskelig og mulighet for å jobbe ekstravakter utover stillingen. Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne består i dag av syv bofellesskap for personer m…

Fastlege med 8.2 avtale

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vil du være fastlege i Elverum med 8.2 avtale ? Elverum kommunale legesenter har behov for fastleger med lister på inntil 1000 pasienter på hver liste. Avtalene vil være med bakgrunn i pkt. 8.2 i ASA 4310, der legen er selvstendig næringsdrivende og beholder egenandeler og refusjoner fra Helfo, og kommunen står for drift av senteret med utstyr og hjelpe…

Tilkallingsvikarer

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som lærervikar eller ungdomsveileder ved Elverum ungdomsskole og Sørskogbygda skole. Vi kan tilby kortere og lengre vikariater i skolen. Elverum ungdomsskole er plassert i Elverum sentrum. Det er rett over 600 elever ved skolen, og 90 ansatte. Samarbeidskulturen står sterkt i personalet ved skolen. Vi tilstreber å arbei…