• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  952857991
 • Antall ansatte
  2675
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Elverum kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Prestmyrvegen 5
  2413  ELVERUM

Elverum kommune oppføring hos:

Elverum kommune

Vi trenger deg!

Vi trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Allmennlærer/grunnskolelærer

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Innlandets Pedagogiske Kompetanse- og Veiledningstjeneste (InnPed) er en av Innlandets minste skoler, men kanskje den med bredest nedslagsfelt. Vi tar imot elever fra hele Innlandet, fra barne- og ungdomsavdelinger på Sanderud sykehus, fra barneavdelingen på Elverum sykehus, fra barne- og ungdomshjem i regi av barnevernet og videregående elever gjennom Oppl…

Lærer

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverumsskolen består av 2.400 elever; åtte barneskoler og én ungdomsskole, samt voksenopplæring og et skoletilbud tilknyttet Sykehuset Innlandet. Elverum kommune har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. I Elverum har alle elever en digital enhet som inngår i det pedagogiske…

Sommerjobb som aktivitetsleder

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverum kommune har ferieklubb med aktiviteter i skoleferien med start i uke 24. Sektor for kultur søker etter fire personer i alderen 18 – 24 år som kan ta del i ferieklubben for barn og unge i ukene 29, 30, 31 og 32. Ferieklubben er et aktivitetstilbud for barn og unge i de aktuelle ukene, med base i Ungdommens hus.   Kvalifikasjoner: Erfaring i arbeid …

Pedagogisk leder

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Er du den nye pedagogiske lederen til vår "lille, store barnehage"? I et boligområde, med nærhet til fine naturopplevelser, ligger Søbakken barnehage. Den er ikke stor i areal, men har et desto større hjerte for barnas skaperglede, nysgjerrighet og selvstendighet.  Vi søker deg som har erfaring som pedagogisk leder, er nytenkende og innovativ. Vi ønsker at…

To faste stillinger som saksbehandler og ett svangerskapsvikariat i barneverntjenesten

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker saksbehandlere til vår tjeneste. Vi ønsker deg med på laget for å gi barn og unge i Elverum kommune bedre oppvekstbetingelser. Vi er en tjeneste i utvikling, blant annet er vi i gang med overgang til nytt datasystem med oppstart høsten 2024.  Stillingene er plassert i sektor Helse - mestring og omsorg, herunder enheten foreldre, barn og familie…

Helsearbeider

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Grøndalsbakken bofellesskap søker en kompetent person til fast helgestilling 19,72 prosent. Grøndalsbakken bofellesskap er en del av enhet for personer med nedsatt funksjonsevne, som består av sju bofellesskap, én avlastningsbolig for barn og unge, og avdeling for tilrettelagt arbeid/aktivitet. Enhet for personer med nedsatt funksjonsevne er organisert unde…

Norsk- og engelsklærer

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverum Læringssenter søker norsk- og engelsklærerr. Vi søker etter inntil tre 100 prosent vikariater og inntil to 100 prosent fast stilling for lærere med godkjent pedagogisk utdanning for ungdomstrinn. Oppgavene vil blant annet innebære å jobbe på grunnskolen for voksne (FOV) som tilsvarer ungdomsskoletrinnet i vanlig grunnskole. Det kan også bli aktuelt…

Veileder

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids-og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes cirka 21 700 innbyggere. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kolleger. NAV Elverum er organisert i 3 avdelinger, avdelingene jobber tverrfa…

Økonomi- og gjeldsrådgiver

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca. 21.700 innbyggere. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kolleger. NAV Elverum er organisert i tre avdelinger. Avdelingene jobber tverrf…

Rådgiver / Konsulent - Arkiv- og digitalt dokumentasjonssenter

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med arkivering i en kommune som satser digitalt, og bidra til økt digital dokumentutveksling? Service- og IKT-staben i Elverum kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver ved enhet for arkiv og digitalt dokumentasjonssenter. Som rådgiver i enhet for arkiv og digital dokumentasjonssenter blir du en del av et team som har ansvar fo…

Introkursholder

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverum Læringssenter søker introkursholder i 50 prosent fast stilling og 50 prosent vikariat fra 1. august 2024. Vikariatet har varighet på et år fram til 31.07.25. Elverum Læringssenter ligger i kommunehuset Folkvang. Skolen har cirka 220 elever og 33 tilsatte i hel og deltidsstillinger. Elevtallet er stadig i endring. Skolens ledelse består av rektor …

Renholdsoperatør/Renhold

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Eiendomsstaben - enhet for renhold søker renholdsoperatør i 100 prosent fast stilling. Renholdsenheten består i dag av til sammen 55,4 renholdsoperatører/renholdere, to avdelingsledere, en renholdsfaglig rådgiver og enhetsleder. Vi ser etter deg som vil være med å bidra som en positiv ressurs i et hektisk og faglig sterkt miljø innen eiendom/renhold i Elve…

HR-rådgiver

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å bidra til utvikling i Elverum kommune?   Vi i personalstaben trenger en ny kollega - er det deg?  Fra august 2024 har vi ledig stilling som HR-rådgiver i personalstaben. Staben består av fire rådgivere og en konsulent i tillegg til personalsjef. Sammen bistår vi hele kommunen innen HR- og HMS-området.   Vi jobber både strategisk og driftsret…

Autorisert spesialsykepleier

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Er du en autorisert sykepleier med videreutdanning innen eldreomsorg/geriatri eller psykiatri? Da skal du ta en titt her.  Lyngholtet sykehjem er på utkikk etter nettopp deg . Lyngholtet sykehjem er en skjermet avdeling for personer med demens, psykiatri og utfordrende atferd. I vårt arbeid legger vi stor vekt på miljøbehandling, og vi ønsker at pasienten …

Kommunal legestilling

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Er du lege? Vil du være en del av et godt arbeidsmiljø med varierende arbeidsoppgaver der du jobber dagtid? Kan du tenke deg å jobbe som en del av vårt kommunale legeteam? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker etter lege for arbeid på helsestasjon og sykehjem. Eller er du mest interessert i arbeid med barn og unge? Vi vil gjerne høre fra deg uansett. V…

Helsefagarbeider eller student/elev i et helserettet utdanningsløp

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Elverum Helsehus sengepost 1 søker etter handlekraftige og engasjerte helsefagarbeidere/studenter/elever/ til å inngå i vårt team i forbindelse med ledige helgestillinger. Vi søker hjelpepleiere og fagarbeidere som har erfaring innen pleie og omsorg. Studenter og elever som har påstartet helsefaglig utdanning, og andre med relevant erfaring ønskes også som…

Sykepleier

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Moen sykehjem avdeling 1 søker sykepleier i 100 prosent stilling. Du har pasienten i fokus, er engasjert og verdsetter fag og utvikling i hverdagen. Vi søker deg som er motivert og interessert i å jobbe med den geriatriske pasienten, med brukermedvirkning og livskvalitet i fokus, til å inngå i vårt team.  Moen sykehjem har totalt 37 sengeplasser. Avdeling …

Ferievikarer 2024

Elverum kommune

Offentlig forvaltning

Avlastning søker ferievikar sommeren 2024 Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og fagarbeidere innen helse og sosialfag. Studenter og elever innen helse og omsorg, samt andre med relevant erfaring eller interesse for fagområdet vil også komme i betraktning. Avlastning har som formål å tilby en trygg, stabil og profesjonell plass. Vi…