• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4676865
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 02.08.2022
Ledig stilling

Bergen kommune

Vernepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.
 
Apeltun bofellesskap er en del av Botjenestene i Fana og Ytrebygda, og yter heldøgns omsorgstjenester til 8 beboere med ulike bistandsbehov. Boligen ligger nydelig plassert i frodige omgivelser i Apeltunhaugene. Daglig drift er hovedsakelig knyttet opp til oppfølging av beboernes hverdag og fritid, hvilket innebærer arbeid med både miljø, pleie- og omsorg, autisme og vedtak etter HOL kap. 9.
 
Personalgruppen er variert både i kjønn og i alder. Vi har både vernepleiere, sosionomer, lærere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere blant de ansatte, hvor de aller fleste er i store stillinger. I tillegg har vi flinke helgevikarer og ringevikarer utenom. Som følge av omstrukturering, øker vi nå opp bemanningen på både dag- og kveldstid. I den forbindelse ønsker vi oss ny(e) vernepleier(e)/sykepleier(e)!
 
Vi søker etter en faglig dyktig kollega med engasjement for brukergruppen. Apeltun har som målsetning at det skal tilrettelegges for at tjenestemottakerne skal kunne mestre egen hverdag, og fungere mest mulig selvstendig ut fra egne forutsetninger. Vi søker derfor etter en faglig dyktig kollega som er engasjert i målgruppen, ønsker å jobbe med faglige utfordringer og har godt humør. Du må kunne arbeide målrettet og selvstendig, så vel som i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med sin fagutdanning inn i arbeidsfellesskapet.
 • Arbeide målbevisst med faglig engasjement for å nå oppsatte mål.
 • Primærkontakt for en eller flere brukere, herunder ansvar for kontakt med familie, koordinering eller deltakelse i ansvarsgrupper, utarbeiding av individuell plan og utarbeiding av konkrete handlingsplaner og tiltak i henhold til overordnede styringsmål
 • Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter Helse og omsorgstjenestelovens kap. 9
 • Overordnet ansvar for legemiddelhåndtering eller kap. 9
 • Oppfølging av utfordringer knyttet til kosthold, fysisk helse og somatikk
 • Veilede kolleger, samarbeidspartnere og studenter
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Benytte og videreutvikle fagkunnskapen i det daglige arbeidet. Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten
 • Tilegne seg kompetanse om Bergen kommunes journalsystem Profil, herunder sikre god dokumentasjon i tjenesten
 • Ha ansvarsvakter
 • Bidra til et godt omdømme gjennom god service overfor pårørende og tjenestemottaker
  Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Ønskelig med god kunnskap om gjeldende lovverk for vårt tjenesteområde
 • Evne til å foreta faglige vurderinger og utvise skjønn
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
 • Lojalitet mot beslutninger
 • Ønskelig med førerkort kl. B
 • Personer utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig igjennom bestått Bergenstest B2 i norsk 
 • Gyldig politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for målgruppen er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må kunne arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Du må like å arbeide i et hektisk og utfordrende miljø
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • God arbeidsmoral er en forutsetning
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Godt humør 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, motiverende og nytenkende fag- og arbeidsmiljø
 • Et tjenestested i endring, med mulighet for stor innflytelse
 • En flat struktur som oppfordrer til innspill og diskusjoner fra de ansatte
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God oppfølging og veiledning
 • Lønn etter tariff. Lønn for miljøterapeuter er fra kr 459.100 til kr 537.900 (Garantilønnstabell KS 1.5.2022.pdf (fo.no)), avhengig av godkjent ansiennitet
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4676865
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 02.08.2022