Ledig stilling

Stavanger Kommune

Lyst på nye utfordringer ?Vernepleier/Sykepleier

Tasabekken bofelleskap gir et botilbud til mennesker med psykiske lidelser. Bofelleskapet ligger inn under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk Helse. Virksomheten består av 19 bofelleskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vår visjon: Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter. Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelig fellesskap gjennom våre verdier som er relasjon, trygghet og vekst. 

 

På Tasabekken jobber vi med å finne de gode relasjonsarenaene og bistå beboerne med å bygge praktiske og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare dagliglivet. Jobber du på Tasabekken så får du muligheten til å bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.

Vi søker en stødig sykepleier eller vernepleier i 100% stilling. 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier eller vernepleier på Tasabekken vil mesteparten av arbeidshverdagen din være i direkte kontakt med beboere og du vil jobbe målrettet miljøterapeutisk ut i fra tiltaksplaner og ukeplaner som gjelder for den enkelte beboer. Dette kan dreie seg om samtaler, forskjellige aktiviteter og hjelp til å holde leiligheten i orden. Noen beboere trenger også litt bistand i forhold til personlig hygiene og matlaging. Du jobber Recovery-orientert, noe som innebærer at du støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv. 

Du får ansvar for å vurdere og kartlegge fysisk og psykisk helse, og sette i verk tiltak ut i fra dette. Du vil ha kontakt med andre instanser som for eksempel pårørende, spesialisthelsetjenesten, fastlege og helse og velferdskontor. Du har ansvar for legemiddelhåndtering i boligen og opplæring av ansatte. En del av arbeidshverdagen er også dokumentasjon og planarbeid i journalsystem.

Som sykepleier eller vernepleier er det naturlig at du veileder andre ansatte og studenter. Du har også et ekstra ansvar for fagutvikling og kvalitet på tjenestene i bofelleskapet, i samarbeid med avdelingsleder.

Kvalifikasjoner:

Du er utdannet sykepleier/vernepleier, gjerne med relevant erfaring og/eller videreutdannelse innen psykiatri. 

Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboere, kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere, og du må derfor ha gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søkkanden at du har språknivå tilsvarende C1. Kravet gjelder ikke søkere med skandinavisk språk.

Bofelleskapet disponerer bil og det er derfor ønskelig med førerkort.

Personlige egenskaper:

Å arbeide i bofelleskap er et arbeid med lang tidshorisont. Du er derfor tålmodig og har evne til å finne løsninger. Dette innebærer at du er robust, ikke gir deg på første forsøk, er fleksibel og kreativ i ditt arbeid. 

Du viser engasjement for beboerne og deres liv, og har et ønske om å være med på utviklingen av vår virksomhet.

Vi verdsetter at du kan bidra på en god måte i grupper og team slik at vi sammen kan gi gode tjenester.

Du kommuniserer godt med kollegaer, samarbeidspartnere, og viktigst av alt, - med beboerne.

Ditt moralske kompass gjør at du forstår viktigheten av etterrettelighet og lojalitet. Du arbeider etter helseetiske prinsipper og evner å bruke etisk reflektering aktivt i ditt arbeid.

Du er faglig trygg i din rolle som sykepleier/vernepleier og samtidig trygg nok på deg selv til å handle når det trengs og søke hjelp ved behov.

Vi tilbyr:

Fast 100% stilling i turnus, med arbeid hver 4. helg

Diverse kurs fra en rikholdig kursbase, deltagelse på virksomhetens seminarer og workshops, og mulighet for deltagelse i diverse faggrupper som etikkutvalg og somatrikkgruppe.

Vi lytter til dine behov og utvikler virksomhetens tilbud i tråd med behov som melder seg. Som vernepleier/sykepleier vil du etter hvert inngå i et faglig nettverk i virksomheten for læring og utvikling.

Vi er pilotkommune for innføring av MAP og vi vil utdanne 4 instruktører. I tillegg vil hver bolig ha ressurspersoner med særlig ansvar for oppfølging og vedlikehold av dette arbeidet.

Bo og Aktivitet psykisk helse har pågående instruktørutdannelse innen somatikk for å kunne videreføre kompetanse ut i alle bofelleskap

Kommunen har kollektiv avtaler som inneholder forsikring og pensjonsavtaler, samt avtaler med treningssenter og "hjem-jobb-hjem",

Stilling lønnes etter gjeldene tariff og stillingskoder:

717400 Sykepleier: 423.500 - 532.300, etter ansiennitet

645500 Vernepleier: 423.500-532.300, etter ansiennitet