Vernepleier/sykepleier

Stavanger Kommune

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 
Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos beboere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 
Husabøryggen bofellesskap ligger i fine omgivelser på Hundvåg. Husabøryggen består av tre separate bofellesskap, hvor to er for mennesker med psykisk  utviklingshemming og et for mennesker med psykiske lidelser. I hvert bofellesskap bor det åtte beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av bofellesskapene. Vi har nå ledig stilling ved avdeling en som er for mennesker med psykisk utviklingshemming.
Det er nå ledig en 100% stilling i turnus med dag/aften og langvakter hver 4. hver helg.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk
Ansvar for medisinsk oppfølging
Være pådriver for faglig vekst og utvikling gjennom PAS rammeverk, sammen med leder
Være en støtte for primær- og sekundærkontakter, samt ha et slikt ansvar selv
Jobbe for at beboerne skal oppleve størst mulig grad av mestring og selvstendighet i hverdagen
Opprettholdelse av ADL - ferdigheter
Delta i daglige gjøremål
Dokumentere og evaluere i vårt journalsystem 
Tverrfaglig samarbeid med både interne og eksterne parter
Pårørendesamarbeid    

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
Andre med høyskoleutdanning kan bli vurdert
Erfaring fra lignende arbeid
Erfaring med somatikk som blant annet epilepsi, diabetes og vektutfordringer
God kjennskap til legemiddelrutinene i kommunen
Ønskelig med erfaring med PAS
Ønskelig med førerkort for personbil  
Menn oppfordres til å søke       

Personlige egenskaper:

Interesse for fagfeltet og holde seg faglig oppdatert
Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser
Være trygg på seg selv
Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for beboere og kolleger
Liker å jobbe sammen med andre, både pårørende, kolleger og tverrfaglige samarbeidspartnere
Ha forståelse for, og være opptatt av, viktigheten av godt samarbeid med pårørende
Liker å ta initiativ og "få jobben gjort"
Du er en god rollemodell som går foran
God arbeidsmoral

Vi tilbyr:

Du får være med å bidra til en god arbeidsplass hvor beboere og personal skal trives sammen.
En variert arbeidsdag med fokus på målrettet miljøarbeid, brukermedvirkning, etikk og fag.
Du vil sammen med beboerne få delta på ulike aktiviteter.
Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll etter individuelt behov
Muligheter for faglig og personlig utvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger
Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA)
"Hjem-jobb-hjem"-avtale
Turnus dag/aften med langvakter hver 4. helg
Lønn etter gjeldende tariff