• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133426
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune

Vernepleier / Sykepleier

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker deg som er Vernepleier eller Sykepleier. Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg!

VIRKSOMHET MILJØARBEIDERTJENESTEN

Miljøarbeidertjenesten i Færder kommune yter tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester etter individuelt behov, samt avlastningsenhet for barn og unge. Vi har i tillegg dagsenter og arbeid- og aktivitetssenter, som tilrettelegger for meningsfulle aktiviteter og arbeid. Miljøarbeidertjenesten yter også tjenester til personer utenfor de bemannede boligene. I det daglige samarbeider vi tett med pårørende, andre kommunale instanser, samt spesialisthelsetjenesten. Våre tjenester ytes etter lov om kommunale helse-   og omsorgstjenester.

Hvem er vi

I miljøarbeidertjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår brukergruppe. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi opptatt av å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Hvem er du

Vi søker deg som ønsker å skape en god og trygg hverdag for våre beboere, samt deres pårørende. Vi verdsetter gode holdninger, engasjement og god relasjonskompetanse. Du må kunne jobbe tverrfaglig, samt både selvstendig og i team. Du må tåle ulike følelsesuttrykk, være tålmodig, ha gode samarbeidsevner, samt evnen til å være løsningsorientert.

Dersom du kjenner deg igjen i disse beskrivelsene oppfordres du til å søke om å bli vår nye kollega! Menn oppfordres til å søke.

I Kirkeveien 204 har vi nå ledige en fast 100% våken nattevaktstilling. Stillingen innebærer et faglig ansvar på de ulike avlastningsleilighetene, og som er knyttet til heldøgns omsorgstjenester og innebærer turnus (35,5 t/u) med arbeid hver 2 eller 4. helg. Den ansatte i denne nattevaktstillingen vil ha et ekstra stort ansvar for barna på avlastning. Ansvarsområder som medisinering, somatiske utfordringer, trygging på natt og tiltaksplaner vil være naturlige arbeidsoppgaver. 

I boligen Kirkeveien 204 gir vi tjenester til fastboende brukere. Barn, ungdom og voksne som er på de ulike avlastningsleilighetene, og brukere som bor i egne boliger i Færder kommune.

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse:        100%                         
Stillingstype:               Våken nattevakt
Stilling ledig fra:         10. januar 2022 

 Kvalifikasjoner

 • Bachelor i vernepleie eller sykepleie. (Siste års studenter i nevnte utdanninger har mulighet til å søke og kan bli vurdert)
 • Relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og komplekse helseutfordringer
 • God evne til å utarbeide og evaluere mål og tiltak, samt erfaring med å veilede team/kollegaer.
 • Kunnskap om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Det er ønskelig med kunnskap/erfaring fra traumebevisst omsorg.
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger personlig egnethet, refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger
 • Førerkort kl. B uten begrensninger.

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet arbeid, sammen med Fagkoordinator og leder, for aktivt å øke faglige kvalitet, herunder HOL kap 9, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen.
 • Daglig tjenesteyting for brukerne i boligen.
 • Ansvarlig for veiledning av kollegaer  
 • Ansvar for faglig arbeid i boligen som kartlegging, utarbeide mål - og tiltaksplan, tiltak og oppfølging 
 • Sikre integritet og respekt ovenfor brukerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov 
 • Dokumentasjon 
 • Medisinansvar  

 Det som kjennetegner oss og hva kan vi tilby deg:

 • God opplæring.
 • Spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Muligheter til å være med å utvikle enheten.
 • Veiledning og utvikling.
 • Et inkluderende og postivt arbeidsmiljø.
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Minimum lønn tilsvarende 8 års ansiennitet. Egen administrativ lønnsordning for sykepleiere og vernepleier.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Lønn etter gjeldene avtaler. Offentlig tjenestepensjon.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 

 
 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  NØTTERØY
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  NØTTERØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133426
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune