Vernepleier/sykepleier

Stavanger Kommune

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen Bofellesskap er del av Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelinger i virksomheten.
Kyrkjehaugen Bofellesskap ligger på Hinna/Gausel område, og er et heldøgnstilbud til 4 voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemming, autisme og epilepsi.
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling hvor du får gode muligheter for faglig og personlig utvikling? Da er du kanskje den personen vi søker etter til å gjøre en viktig jobb i Kyrkjehaugen bofellesskap.
Vi har nå ledig  vikariat vernepleier/sykepleier stilling i 100 %  ,som inngår i turnus dag og kveld og arbeid hver 4 helg med langvakter  fra kl. 09.30-22.00. 
Vi har behov for en medarbeider som har det lille ekstra å gi til våre beboere. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for problemer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere til en aktiv hverdag. 
Som medarbeider ved Kyrkjehaugen bofellesskap får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for det faglige arbeidet i bofelleskapet i tett samarbeid med avdelingsleder, andre miljøterapeuter og den enkelte primærkontakt.   
Sørge for at alle beboerne får tilpasset hjelp og oppfølging gjennom tiltaksplaner i journalsystemet CosDoc
Observasjon og dokumentasjon av helsetilstand til brukere
Evaluering og oppfølging av dokumentasjon
Primær-/sekundærkontakt rolle
Ansvar for faglig veiledning av personalgruppa i Kyrkjehaugen i samarbeid med avdelingsleder
Tett samarbeid med beboere, pårørende, verger, fastleger, spesialisthelsetjenesten, bydekkende veiledningsteam m.m.

Hovedansvarlig for medikamenthåndtering i boligen

Ansvar for veiledning av studenter, og utarbeide og koordinere gode fagsystemer
Deltakelse i møtevirksomhet, tverrfaglig samarbeid og i fagnettverk
Andre oppgaver delegert fra avdelingsleder. 

Kvalifikasjoner:

Autorisert vernepleier/sykepleier
Erfaring fra arbeid med brukergruppen, målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd.
Det er en fordel om du har erfaring med kap. 9-vedtak etter HOTL.
Kjennskap til PAS og anvendt atferdsanalyse.
Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

 Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart

Personlige egenskaper:

Du har en positiv innstilling og har god evne til å motivere og inspirere dine kolleger, du får frem det beste i folk.
Du har gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team.

Du har gode kommunikasjonsevner og er god på å bygge relasjoner
Du er trygg på deg selv i rollen din, ansvarsfull og tålmodig
Du er en god rollemodell når det gjelder faglig og etisk refleksjon.
Du har høy arbeidsmoral og er genuint interessert i brukergruppen.
Du har evne til å jobbe selvstendig og lede faget.
Du har pågangsmot og er lærevillig.
Du er strukturert, systematisk og løsningsorientert.
Du har stor interesse for å øke egen faglig kompetanse, samt å jobbe for å øke kompetansen i personalgruppen 
Du har interesse for undervisning og veiledning av kolleger og andre i virksomheten.

Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne og gode datakunnskaper. 

Du er opptatt av brukers fokus, utvikling av brukers ressurser og selvbestemmelse.

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer som liker å ha det gøy på jobb samtidig som vi skaper gode opplevelser for beboerne.
En spennende og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs og faglig veiledning.
Hjem-jobb-hjem-avtale
Bedriftshelsetjeneste 
Lønn etter tariff  
Opprett gratis bedriftsprofil
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil