• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4341757
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 19.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Vernepleier/ sykepleier 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingen

Setrumsveien bofelleskap ligger i Hvittingfoss og har 9 beboere med ulikt behov for bistand. Avdelingen består av 13,7 årsverk med vernepleiere, miljøterapeut- og helsefagarbeiderstillinger.

Sentrumsveien er endel av seksjon for Bolig, Aktivitet og Avlastning i Kongsberg kommune som består av 11 avdelinger i tillegg til aktivitetstilbud/ jobb. Det er faglig samarbeid på tvers av avdelinger i seksjonen. Seksjonen skal i gang med et spennende endringsarbeid i tiden som kommer. Vi har fagnettverk for miljøterapeuter.

Vi søker engasjert vernepleier/ sykepleier i 100% turnus-stilling, per tiden med langvakter og arbeid hver 4. helg. Stillingen er ledig fra 14.02.22

Stillingen er fordelt 30% i Kongsberg og 70% i Hvittingfoss.

 Som vernepleier/ sykepleier ved avdelingene vil du få:

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Medisinansvar
 • Avsatt fagtid en dag pr uke
 • Jobbe i et arbeidsmiljø med faglige ambisjoner og fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning, samarbeid med høyskolen
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi søker deg som har god kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme og atferdsproblematikk. For at tjenestemottager skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til tjenestemottager i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeid med beboere, pårørende/hjelpeverger og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Som sykepleier vil du få det medisinske ansvaret sammen med utvikling og revidering av faglige rutiner innenfor egne avdelinger og i samarbeid med andre avdelinger i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med avdelingsleder og primærkontakter i avdelingen. 

Krav og ønsker til deg

 • Variert erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte bistandsbehov
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens Kap. 9.
 • Erfaring fra å jobbe i andre menneskers hjem og følge til ulike aktiviteter og i allslags vær
 • Robusthet til å håndtere høyt arbeidstempo og skifter i arbeidshverdagen
 • Evne til å tenke langsiktig og jobbe målrettet og strukturert, samtidig som det daglige fokuset er her og nå
 • Ønske om å delta i utviklingen av det faglige tilbudet i tjenesten og bidra konstruktivt med tanke på nytenkning
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Det legges vekt på personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen 

Formelle kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon fortrinnsvis sykepleier med kjennskap til brukergruppen eventuelt autorisert vernepleier.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.02.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4341757
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 19.01.2022