Ledig stilling

Haugesund kommune

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester (tidligere Tiltaks- og boligenheten) gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 12 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til familieavlastere.

Tilrettelagte tjenester skal starte opp ny barnebolig i nærheten av Mårstien avlastning, og vi har derfor behov for flere vernepleiere eller sykepleiere som ønsker å jobbe hos oss. Barneboligen vil for tiden være en del av Mårstien avlastning. Stillingen vil derfor etter behov kunne være delt mellom barnebolig og avlastningshjemmet. Du vil få varierte arbeidsdager med arbeidsoppgaver ut fra den kompetansen du har.  Du vil være med å utføre målretta miljøarbeid, planlegge og evaluere planer/tiltak og dokumentering i elektronisk journal

Mårstien ligger nord i Haugesund. Mårstien gir tjenester til personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Vi er svært opptatt av brukermedvirkning , kompetanse og interesse for faget. Vernepleier-/sykepleierstillingen er knyttet til avlastningshjemmet i Haugesund. Vernepleier/sykepleier er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Vernepleier/sykepleier har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.  Avlastningshjemmet setter fokus på tjenestemottakeren og vi er opptatt av at barna skal få oppleve god livskvalitet.

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med eller som ønsker å få økt sin kompetanse på:

 • arbeid med barn og unge med utviklingshemming/autisme
 • arbeid med atferd som utfordrer og somatikk

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon
 • Studenter som har påbegynt avsluttende semester har anledning til å søke.
 • Du bør ha erfaring fra å jobbe med barn, fortrinnsvis barn i målgruppen. 
 • Interesse for fagfeltet og engasjement for brukergruppen
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B.
 • Kjennskap til gjeldende lovverk 
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsfokusert
 • positiv og kreativ 
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon

Du kan: 

 • fungerer godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling, ordinær turnus med langvakter helg 14 timer,  for tiden hver fjerde helg
 • lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling 
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)  
 • startpakke for vernepleiere/sykepleiere som flytter til kommunen eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varlighet eller mer. Startpakke utgjør kr. 20.000,-  pluss ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsetter å jobbe i kommunen, startpakken medfører bindingstid, Jr. retningslinjer for startpakke