Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Vernepleier/sykepleier 100 % fast

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester enhet 1 gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. Tilrettelagte  tjenester har ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Mårstien ligger nord i Haugesund. Mårstien gir tjenester til personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Vi er svært opptatt av brukermedvirkning , kompetanse og interesse for faget. Vernepleier-/sykepleierstillingen er knyttet til avlastningshjemmet i Haugesund. Vernepleier/sykepleier er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Vernepleier/sykepleier har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.  Avlastningshjemmet setter fokus på tjenestemottakeren og vi er opptatt av at barna skal få oppleve god livskvalitet . 

Vi er på utkikk etter deg som har erfaring med:

 • arbeid med barn og unge med utviklingshemming/psykiatri
 • arbeid med utfordrende atferd og somatisk pleie
 • arbeid med fysisk funksjonshemninger 

Arbeidsoppgaver:

 • gi bistand til beboere i dagliglivets aktiviteter
 • medikamenthåndtering
 • veiledning og opplæring av ansatte
 • lage og oppdatere tiltaksplaner
 • samarbeid med pårørende, kollega og andre samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner:

 • vernepleier med norsk autorisasjon
 • sykepleiere med norsk autorisasjon kan også søke
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • søker må ha ordinært førerkort klasse B
 • kjennskap til gjeldende lovverk 
 • personlig egnethet vil vektlegges

Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsfokusert
 • positiv og kreativ 
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon

Du kan: 

 • fungerer godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr:

 • 100% stilling, ordinær turnus med langvakter, 14 timer,  for tiden hver fjerde helg
 • lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene lovverk
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling 
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)  
 • startpakke for vernepleiere/sykepleier som flytter til kommunen eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varlighet eller mer. Startpakke utgjør kr. 20.000,-  pluss ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsetter å jobbe i kommunen, startpakken medfører bindingstid, Jr. retningslinjer for startpakke