Ledig stilling

Færder kommune

Vernepleier /Sykepleier 100% Dagsenter

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg!

VIRKSOMHET MILJØARBEIDERTJENESTEN

Miljøarbeidertjenesten i Færder kommune yter tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester etter individuelt behov, samt avlastningsenhet for barn og unge. Vi har i tillegg dagsenter og arbeid- og aktivitetssenter, som tilrettelegger for meningsfulle aktiviteter og arbeid. Miljøarbeidertjenesten yter også tjenester til personer utenfor de bemannede boligene. I det daglige samarbeider vi tett med pårørende, andre kommunale instanser, samt spesialisthelsetjenesten. Våre tjenester ytes etter lov om kommunale helse-   og omsorgstjenester.

HVEM ER VI

I miljøarbeidertjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår brukergruppe. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi opptatt av å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

HVEM ER DU

Vi søker deg som ønsker å skape en god og trygg hverdag for våre beboere, samt deres pårørende. Vi verdsetter gode holdninger, engasjement og god relasjonskompetansen. Du må kunne jobbe tverrfaglig, samt både selvstendig og i team. Du må tåle ulike følelsesuttrykk, være tålmodig, ha gode samarbeidsevner, samt evnen til å være løsningsorientert.

Dersom du kjenner deg igjen i disse beskrivelsene oppfordres du til å søke om å bli vår nye kollega! Menn oppfordres til å søke.

OM AVDELINGEN

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter på består av inne- og utegrupper, som gir arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid til personer med nedsatt funksjonsevne, funksjonsforstyrrelser, multifunksjonshemminger, psykiatri og demens. Vi ser etter kreative personer som kan tilrettelegge for bland annet følgende aktiviteter:

Svømming

Musikk og dans

Matlaging

Sykkelgruppe

Varierte uteaktiviteter etter årstiden

Produksjon av tennbriketter av kommunalt papir som vi makulerer

Vedproduksjon

Vi klipper plener og måker snø

Selger ved, juletrær og tennbriketter

Aktivitetsverksted

Kjører internpost for kommunen i syd Færder

I denne stillingen inngår også en helg i måneden på døgnbemannet omsorgsbolig som ligger i nær tilknytning til dagsenteret. Flere av brukerne i omsorgsboligen på Tjøme mottar dagtilbud fra Tjøme arbeids og aktivitetssenter. Det er flere ansatte som jobber på begge avdelingene og det er godt tverrfaglig samarbeid.

Stillingsinformasjon:

100% med en helg i måneden.

 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i vernepleie eller sykepleie.
 • Relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og komplekse helseutfordringer
 • God evne til å utarbeide og evaluere mål og tiltak, samt erfaring med å veilede team/kollegaer.
 • Kunnskap om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger personlig egnethet, refleksjons- og læringsvilje i alle stillinger
 • Førerkort kl. B uten begrensninger.
 • Avlegge politiattest
 • Bestå obligatoriske e-læringskurs og medisinkurs

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet arbeid, sammen leder, for aktivt å øke faglige kvalitet, herunder HOL kap 9, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen.
 • Daglig tjenesteyting for brukerne på dagsenteret.
 • Ansvarlig for veiledning av kollegaer  
 • Ansvar for faglig arbeid på dagsenteret som kartlegging, utarbeide mål - og tiltaksplan, tiltak og oppfølging 
 • Sikre integritet og respekt ovenfor brukerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov 
 • Dokumentasjon 

Det som kjennetegner oss og hva kan vi tilby deg:

 • God opplæring.
 • Spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Muligheter til å være med å utvikle enheten.
 • Veiledning og utvikling.
 • Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Vernepleier/sykepleier gis minimum 8 års ansiennitet

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Lønn etter gjeldene avtaler. Offentlig tjenestepensjon.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4