Ledig stilling

Haugesund kommune

Vernepleier/sykepleier 100 %

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt, dagtilbud og bistand i bolig med helgdøgns bemanning. Virksomheten har også ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten som består av boliger med døgnbemannede baser, avlastning, dagtilbud, familieavlastning, støttekontakt og kjøp av tjenester. Avdelingene ligger spredt i Haugesund kommune. Det er ca. 400 ansatte i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Styrmannsvegen ligger på toppen av Brakahaug i Haugesund. Her er det 8 leiligheter for mennesker med utviklingshemming som får tjenester fra døgnbemannet personalbase. Beboerne er voksne og har ulike hjelpebehov. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter innen helsefag. 

Vernepleiere er en del av et team sammen med andre miljøterapeuter og fagarbeidere på avdelingen. De er i samråd med de andre i teamet ansvarlig for at for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.

Ønsket erfaringsbakgrunn er:

 • arbeid med mennesker med utviklingshemming/psykiatri
 • arbeid med utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • arbeid med utfordrende atferd og somatisk pleie

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, sykepleier med norsk autorisasjon . Vernepleier- og sykepleierstudenter i siste semester kan også søke på stillingen
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B, til biler med manuelt gir
 • Kjennskap til gjeldende lovverk 

Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Brukerorientert
 • Initiativrik og løsningsfokusert
 • Positiv og kreativ 
 • Opptatt av å gi gode tjenester til beboere
 • Du har god evne til etisk og faglig refleksjon
 • Du har gode faglige kunnskaper
 • Du kan fungere godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 • Du kan gi og ta imot veiledning.

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling med for tiden arbeid hver 4. helg
 • Lønn fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt  arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling 
 • God senior politikk
 • Fokus på HMS arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Startpakke for sykepleier- og vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000,- utbetales ved oppstart, resterende kr. 20.000,- utbetales dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000,- etter ett år medfører bindingstid på ytterligere ett år