• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689288
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 01.07.2022
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Vernepleier - sykepleier 100 %

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg kommune ligger i Viken fylke og har nærmere 30 000 innbyggere. Kongsberg ligger syd i Numedal og har en fortid som landes største bergverksamfunn. 

Seksjon for Bo-, Aktivitet og Avlasting er en seksjon under Helse og Omsorg i Kongsberg kommune. Seksjon yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemminger. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgtjenester på arbeidsplass, aktivitetssenter og gjennom avlasting til barn og unge

Avdeling Møllergata/Steensgate består av to avdelinger med til sammen 15 beboere med ulike funksjonshemninger og funksjonsnedsettelser i alder fra 24 til 71 år. Avdeling gir tjenester 24/7 med egen nattevakt. Det er ca 6 min fra tog og busstasjon.

Kort om stillingen:

Det er en 100 % fast turnusstilling med dag/kveld, og med arbeid p.t hver 4.helg. Turnusen inneholder p.t langvakter med frie perioder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelsen av tiltaksplan med behandling og aktiviteter
 • Habilitering og rehabilitering
 • Tverrfaglig samarbeid internt/eksternt
 • Samarbeid med brukere/pårørende og verge
 • Medikamenthåndtering
 • Veiledning og kompetanseheving
 • Ansvar og kvalitetssikring av tjenester
 • Dokumentasjon og journalføring

Krav og ønsker til søker:

 • Gode norskkunnskap både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til brukergruppa,
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Fagligengasjert og liker utfordringer
 • Motiverende og positiv, har evne til samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, kunne ta ansvar
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Gode dataferdigheter
 • Ønskelig med erfaring med kap. 9
 • Ønskelig med videreutdanning/erfaring i psykiske lidelser og utviklingshemming

            Personlig egenhet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav 

3-årligutdanning som vernepleier eller
3- årligutdanning som sykepleier med kjennskap til brukergruppa i form av arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og positive kollegaer
 • Varierte oppgaver og ansvar
 • Mulighet til å forme arbeidsplass i utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplass
 • Lønn etter utdanning og tariff
 • Rabatt til treningssentre

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Kongsberg
  KONGSBERG
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689288
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 01.07.2022