Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier/spesialpedagog/logoped

Offentlig forvaltning

PITH er en liten underenhet av Seksjon for nevrohabilitering-barn ved Ullevål. Enheten holder til på ekstern lokasjon ved Sinsen og tilbyr tverrfaglig intensiv habilitering i gruppe for barn i førskolealder med funksjonsnedsettelser og deres familier. Staben har seks fagstillinger bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiere, og logoped/spes.ped. Tilbudet er familiesentrert og tiltakene rettes i hovedsak mot motorikk, kommunikasjon/samspill og spiseferdigheter.
Barna som kommer til PITH har ulike funksjonsnedsettelser som CP eller ulike medfødte syndromer. 

Vi søker Vernepleier/spesialpedagog/Logoped til 100% vikariat for fom 01.01.2024 tom 31.12.2024.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie eller spesialpedagogikk, evt. logoped.
 • Kompetanse innen ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) og erfaring med målgruppen (barn i førskolealder med funksjonsnedsettelser) er nødvendig.
 • Erfaring med veiledning av familier og støttepersonell og gode evner til tverrfaglig teamarbeid.
 • Gitt utstrakt erfaring og kompetanse med målgruppen og innen språk/kommunikasjon/ASK, kan også søkere med andre profesjonsutdanninger på minst bachelornivå vurderes, f.eks. ergo- eller fysioterapeut.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Trives med å jobbe tett sammen med barn, foreldre og personale fra barnehage og bydel/kommune
 • Jobber godt i tverrfaglig team og kan ivareta både tverrfaglige oppgaver og ditt eget fagfelt
 • Bidrar aktivt i forbedringsarbeid og fagutvikling 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En spennende arbeidshverdag med en unik mulighet til å støtte barn og familier 
 • 100% vikariat av 1 års varighet med mulighet for forlengelse
 • Lønn etter tariff