Detaljer

 • Søknadsfrist
  26.03.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleier, sykepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  661775

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier ønskes til Ambulerende miljøarbeidertjeneste.

Vernepleier ønskes til følgende stilling:

100% fast stilling i turnus

Beskrivelse av arbeidssted

Ambulerende miljøarbeidertjeneste er en egen døgnkontinuerlig tjeneste som er organisert under samlokaliserte boliger. Avdelingen gir hjemmebaserte tjenester til brukere som bor i selvstendige boliger og som har enkeltvedtak på praktisk bistand opplæring, samt noe pleie og omsorgstjenester. De ansatte jobber i turnus i et såkalt "uteteam". De har fastsatte arbeidsplaner, på en sammenliknbar måte som hjemmesykepleien. Et overordnet mål for de fleste brukerne er at de på sikt skal kunne leve og bo mest mulig selvstendig, ut i fra sine individuelle forutsetninger. Tjenesten yter også bistand til brukere med behov for mye og tett oppfølging, samt stell og pleie.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid

-Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser og pårørende

-Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og evnt primærkontakt funksjon

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert vernepleier, sykepleier kan komme i betraktning

-Personlig egnethet

-Må beherske norsk for både skriftlig og muntlig

-God kommunikasjonsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Sertifikat på bil

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9

-Kunnskap om målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell

-Lojalitet til vedtatte planer og prosedyrer

-Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

-Systematisk og ryddig

-Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse

-Plettfri politiattest

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

-Tillegg på 10.000,- på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

-Firmarabatt ved treningssenter.

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

Generelle betingelser

Avdelingsleder vil være din nærmeste overordnet. Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.

Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn ihht gjeldende tariff

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.                 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Cesilie Rustad, Avdelingsleder Ambulerende miljøarbeidertjeneste, mobil: 47476310, cesilie.rustad@halden.kommune.no


: