Ledig stilling

Trondheim Kommune

Vernepleier natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du nye utfordringer og varierende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø?

Ved Kattem omsorgsbolig har vi fra 2. januar 2023 ledig en fast 70 prosent stilling for vernepleier. Stillingen har tjeneste på natt i turnus med helgearbeid.

Kattem omsorgsbolig er en del av Kattem helse- og velferdssenter som består av et sykehjem og en omsorgsbolig. Omsorgsboligen er ny og moderne, og består av 19 omsorgsleiligheter, der det ytes bistand til hjemmeboende. I tillegg har vi et bofellesskap bestående av åtte leiligheter for yngre fysisk funksjonshemmede som mottar heldøgns omsorgstjenester. 

Som kollega vil du få et godt arbeidsmiljø, og muligheten til å  jobbe med dyktige vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeut og helsefagarbeidere med god kompetanse og erfaring.

Vi vil vi ha deg som er engasjert og  ansvarsfull med på laget og som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap. Våre verdier baserer seg på et godt arbeidsmiljø og trygghet og tjenestekvalitet for våre beboere.

Som nyansatt i boligen vil du få god og grundig opplæring for å kunne yte god kvalitet på tjenesten til hver enkelt beboers behov.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside. 

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med respiratorbehandling og annen respirasjonsstøtte, enteral og parenteral ernæring og epilepsibehandling
 • Ansvar for å bistå tjenestemottakerne i det daglige gjennom metodisk miljøarbeid og aktivt bidra i forhold til deres hverdagsmestring
 • Jobbe etter helhetlig pasientforløpmetode
 • Bistå beboere med utrykk på trygghetsalarm om natten (i omsorgsboligen)
 • Ivareta tjenestemottakers medisinske behov i et tverrfaglig team
 • Bistå mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg.
 • Veilede kolleger
 • Ansvar på hele enhet ved behov 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Tverrfaglig samarbeid og helhetstenkning
 • Evne til å jobbe miljørettet og ha et klinisk blikk

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges
 • God kommunikasjonsevne 
 • God samarbeidsevne og godt humør
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement og serviceholdning
 • Være løsningsorientert
 • Bidra til å skape en trygg og meningsfull tilværelse for beboerne
 • Du er god på relasjoner og evner å motivere og dyktiggjøre andre

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kalenderplan som gir mulighet for påvirkning av egen arbeidsplan
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og et godt faglig miljø
 • Mentor-støtte som er tett på med veiledning og bistand
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med høyskoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet