Ledig stilling

Holmestrand kommune

Vernepleier/miljøveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjøklep ungdomsskole ligger på Hvitstein i Holmestrand. Vi har 407 elever og 60 ansatte. Skolen ligger med direkte tilgang til flotte aktivitets- og naturområder, idrettshaller og svømmehall.

Vi har ledig 89% fast stilling.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med elever som kan være utfordrende og som krever spesiell tilrettelegging. Du ser muligheter framfor problemer og trives når det er høyt tempo og varierte dager. Du er glad i å jobbe med mennesker, du ser det positive og gode i alle elever og har god arbeidskapasitet. Du er en trygg og robust fagperson som er god på å bygge relasjoner, og du takler fysiske utfordringer og stressende situasjoner godt. Du er vant til å arbeide selvstendig, men trives også i team.

I Holmestrandsskolen tilbyr vi:

 • En digital og aktiv hverdag for elever og ansatte
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid
 • God oppfølging av nytilsatte
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
 • Tett samarbeid med andre kommunale instanser (PPT, helsesykepleier, psykisk helseteam og barnevern)

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av elever med atferdsvansker/relasjonelle utfordringer
 • Samarbeid med pedagog om tilrettelegging for enkeltelever
 • Sørge for et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø for alle
 • Skriftlig oppfølging rundt enkeltelever
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter for enkeltelever og grupper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, miljøterapeut eller annen relevant utdanning
 • God fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • Gode digitale ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du er robust
 • Du er en tålmodig, trygg og forutsigbar voksen
 • Du har erfaring og kompetanse til å arbeide med ungdom med sosioemosjonelle vansker, og du takler og står i utagering  
 • Du har god utholdenhet og liker utfordringer
 • Du er kreativ, omstillingsdyktig og finner gode løsninger
 • Du kommuniserer godt med kolleger, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Du har alltid elevens beste i fokus i ditt arbeid

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest og evt. tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i h.h.t. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.