Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier/Miljøterapeuter/Helsefagarbeidere/studenter 

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Seksjon avlastning består pr i dag av 6 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til 120 familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet.
1 mars 2021 starter Stavanger kommune opp ny avlastningsbolig. Denne boligen ligger for tiden i Sola kommune. Boligen har 4 plasser. Myklebust avlastningsbolig gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til familier som har hjemmeboende barn og ungdom med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Boligen vil ha PAS som rammeverk og ha fokus på fag for å gi brukerne av avlastningstilbudet gode tjenester.
Vi søker derfor etter flere flinke medarbeidere i ulike stillinger.

Vi har behov for: vernepleier/miljøterapeut i 100% stilling, helsefagarbeidere i 40 og 50% stillinger, helgemedarbeidere med langvakt hver 4 helg  i 23 % stillinger, våken nattevakter i 65% stilling, og hvilende nattevakter i 37% stillinger. Spesifiser hvilken stilling og stillingsstørrelse du søker på.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende

Arbeidsoppgaver
Du vil ha medansvar for at miljøarbeidet holder en høy faglig kvalitet i tråd med lover og forskrifter, slik at brukerens rettigheter og behov ivaretas
Du må kunne etablere og vedlikeholde gode relasjoner
Samarbeide med kollegaer/pårørende og ha fokus på planer og tiltak for den enkelte bruker
Du må kunne arbeide selvstendig og i team.
Kvalifikasjoner

For 100% stillingen som vernepleier kreves autorisasjon som vernepleier, andre med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning oppfordres likevel til å søke.
Erfaring og interesse med å jobbe med denne brukergruppen.
Ønskelig med kjennskap til PAS og atferdsanalytiske prinsipper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

Lojal mot mål og tiltak
Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
Gode samarbeidsevner
Du må være raus og fleksibel, ha godt humør og en "gi og ta" holdning
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
"Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
Lønn etter utdanning og ansiennitet.