Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Vernepleier/miljøterapeut i mitt hjem!

Offentlig forvaltning


Vi, tjenestemottakerne, beboerne, brukerne, pasientene, har mange betegnelser, og du har sikkert hørt de? Vi tenker mest på oss selv som fullverdige mennesker med akkurat de samme behovene som andre. Vi, er mange. I Lillestrøm kommune, bor om lag 150 av oss i forskjellige boliger og leiligheter organisert under avdelingen Bemannede boliger. Vi får tjenester av flere av kommunens avdelinger, og samarbeidet mellom disse er tett. Primært kan vi nevne avdelinger som Arbeid og aktivitet, Ambulerende miljøarbeid og avlastning og institusjon. Sammen jobber alle fire avdelingene for at vi skal ha best mulig tjenester.

 

Vi vil være så selvstendige som vi kan. Det vil si at vi trenger ansatte som ser oss individuelt og som fremmer våre styrker. Vi er ganske så unike, og vi krever unike tjenester.

 

Vi, sammen med våre ansatte er under opplæring i det som kalles CRPD. Det vil si "FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne". Denne FN-konvensjonen kan du lese mer om her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

På bakgrunn av denne konvensjonen, er det utarbeidet en veileder om "Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming". Denne sier noe om hva kommunen bør, skal og må gjøre. Da denne veilederen ble laget, var noen av oss med i en fokusgruppe. Det er laget et lettlest hefte om "Gode helse- og omsorgstjenester", denne er tilpasset mange av oss som synes at den fullverdige versjonen blir for tung å lese. Det lettleste hefte kan du se på her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/

 

Vi, er nå på søken etter flere ansatte! Akkurat nå er det vernepleiere og miljøterapeuter vi leter mest etter. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har en relevant 3-årig utdanning. Om du er nyutdannet, trenger du ikke ha all verdens erfaring. Men du må ha et en ha et brennende ønske om å jobbe med akkurat oss. Akkurat som vi er 150 ulike mennesker, søker vi etter ansatte som er ulike. Vi trenger ansatte som har forskjellige interesser og kunnskaper, og du må dele med den kunnskapen du har. Vi er en aktiv gjeng, og vi vil at du skal se muligheter fremfor hindringer. Vi vil at du hjelper oss å realisere våre drømmer. For noen av oss trenger vi at du er god på utfordringer, og at du håndterer at vi setter deg på prøve. Gang etter gang... For noen av oss andre må du være god på somatikk, du må se mennesket bak det medisinske. Og får de aller fleste av oss, trenger vi at du aktivt bidrar til at vi har et aktivt liv. Det vil si at vi vil ha deg med på alle våre fritidsaktiviteter, vi vil at du følger oss gjennom dagen både på aktivitetssenter og arbeidsplasser, mange av oss vil til og med ha deg med på ferie. Hvor kul jobb er ikke det?


Kvalifikasjoner:

 • Du er primærkontakt for en eller flere av oss
 • Du deltar på kurs og kompetanseheving, slik at du tilfredsstiller de kravene vi har til deg
 • Du følger de rutinene, miljøreglene og handlingskjedene som er satt opp
 • Du kartlegger, setter i gang tiltak og evaluerer
 • Du følger oss opp på de kursene vi deltar på
 • Du er med oss på jobb, fritidsaktiviteter og mye, mye mer
 • Du dokumenterer det som er viktig i våre journaler
 • Du samarbeider tett med våre verger og familier
 • Du jobber for at vi skal oppleve trygghet, sosiale relasjoner, respekt, og en god livskvalitet
 • Du samarbeider med det hjelpeapparatet vi er omgitt av, som f.eks, leger og habiliteringstjenester 
 • Du jobber for at du selv og de du jobber sammen med opplever å ha arbeidsplasser dere trives på
 • Du bruker data, telefoner og IPAD for å registrere, og gjerne setter opp en graf eller to
 • Du snakker og skriver godt norsk, og vi har et krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
 • For å jobbe med oss må du vise en gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder før du starter

Turnus: Hos oss er det arbeid hver 4. helg, primært langvakter på helg. På ukedager jobber noen dag og kveld, og noen går i rene langvaktsturnuser.

Personlige egenskaper:

 • Blid, hyggelig og imøtekommende
 • Kreativ, fantasifull og ser løsninger
 • Opptatt av utvikling
 • Er rolig i vanskelige og overraskende situasjoner, og at du tåler litt stress
 • Opptatt av at vi er ulike og behandler oss individuelt
 • Engasjert i vår utvikling og sørger for at vi opplever gode relasjoner
 • Glad i å jobbe selvstendig og i team med flere
 • I god fysisk og psykisk form

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Årslønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss. 

Vi har vår egen Instagram profil. Her kan du følge livet til mange av oss, og du får en sniktitt på en del av kurs og aktiviteter både vi og de ansatte deltar på. Sjekk oss ut på instagram: https://www.instagram.com/unike_boliger/ eller søk opp: unike_boliger

Vårt kommunalområde er tydelige på hvordan vi skal jobbe. Det kan du lese om her:
https://stiftelsensor.no/nyheter/item/lillestrom-vil-bli-best

Om du har kommet deg så langt ned i denne annonsen, og tenker at dette er noe for deg, eller ønsker å høre mer om oss. Da bør du legge inn en søknad.

Vi tar inn søkere til intervju fortløpende, og vi vil sammen med deg finne ut av hvor du helst vil jobbe, og hvor vi tenker du passer best inn. Vi har 15 seksjoner, disse finner du i Fetsund, Sørum, Skedsmo, Skjetten og på Strømmen. Her kan du med andre ord selv få være med å påvirke hvor du bil jobbe, med hvem du vil jobbe, og hvilke type turnus som passer best for deg!

Noen av oss vil delta på enkelte av intervjuene, og vi gleder oss til å møte deg!