Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vernepleier/Miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som er dyktig og allsidig for å bli med oss på laget. Enten du har årelang erfaring og er på jakt etter nye utfordringer, eller om du er rykende fersk i faget, sterkt motivert og brennende engasjert, så vil vi gjerne ha deg med. 

Bekkedroga og Friggveien boliger, ligger sentralt på Sørumsand. Her gis det heldøgns tjenestetilbud til voksne mennesker med diagnoser innenfor utviklingshemming. Her vil du få stor variasjon i arbeidshverdagen, og ingen dager er like.

I Bekkedroga bor det 6 mennesker med ulik utviklingshemning, alt fra multihandikap til de som er mer selvhjulpne. Noen av de bruker kommunikasjonsmidler som ASK, filofax og Tobii. 

I Friggveien bor det 8 mennesker hvor de fleste har lettere grad av utviklingshemning og er aktive i hverdagen. I tillegg har vi også de med ervervet hjerneskade som trenger mye bistand.

Det jobbes aktivt etter prinsipper innenfor målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse ved boligen. Personalgruppen består av både menn og kvinner og arbeidsmiljøet er godt. Vi er faglig engasjerte og har et stort fokus på utvikling av fagkompetansen til våre ansatte. 

Vi jobber etter kommunens verdigrunnlag: Tillit - inkludering - nyskaping.

Bemannede boliger har sin egen Instagram profil. Her kan du følge livet til mange av oss, og du får en sniktitt på en del av kurs og aktiviteter både vi og de ansatte deltar på. Sjekk oss ut på instagram: https://www.instagram.com/unike_boliger/ eller søk opp: unike_boliger

Vårt kommunalområde er tydelige på hvordan vi skal jobbe. Det kan du lese om her:
https://stiftelsensor.no/nyheter/item/lillestrom-vil-bli-best

Om du har kommet deg så langt ned i denne annonsen, og tenker at dette er noe for deg, eller ønsker å høre mer om oss. Da bør du legge inn en søknad.

Vi har fokus på implementering av Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemning og CRPD i våre tjenester. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-mangfold/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/


Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss. 

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og opplæring av kolleger, studenter, elever og lærlinger 
 • Bidra til kompetanseheving, veiledning og fagutvikling i tjenesteområdet 
 • Bidra til at tjenestestedet realiserer kommunens, avdelingens og tjenestestedets verdier, mål og planer 
 • Ansvarlig for å avdekke eventuelle vedtak, fordele utarbeidelse av vedtak 
 • Sørge for at det faglig arbeidet på tjenestestedet utøves i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne rutiner og prosedyrer 
 • Bistå brukere i daglige gjøremål
 • Ha primærkontaktansvar
 • Medisinansvar
 • Følge og utarbeide handlingskjeder, tiltaksplaner og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, øvrige interne og eksterne instanser og pårørende

 

Kvalifikasjoner:

 •  Utdannet vernepleier
 • Om du har annen relevant 3-årig helsefaglig utdanning vil vi også at du søker

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, åpen og pålitelig, ansvarsbevisst med høyt nærvær
 • Du er engasjert, strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 •  Du har gode samarbeids- og kommunikasjons evner
 • Du har god relasjons kompetanse slik at du lett veileder og inspirerer dine kollegaer
 •  Du har vilje og evne til egenutvikling og fagutvikling
 •  Du trives å jobbe i tverrfaglig team. Du har evne til å manøvrere i krysspresset mellom krav, ønsker og ressurser

Vi tilbyr:

 •  Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • Årslønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 
 • Turnus med arbeid hver 4 helg