Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier/miljøterapeut

Er du en tålmodig, robust og trygg person som liker å jobbe med mennesker? Da trenger vi deg på Faatunet bofellesskap.

Faatunet bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 10 boenheter. Her vil du være med å gi individuelt tilpassede tjenester til beboerne. Bofellesskapet er lokalisert på Judaberg, på Finnøy, i flotte omgivelser med nærhet til sentrum og flere turområder.

Vi har i dag behov for en vernepleier, sykepleier eller deg med miljøterapeutkompetanse. Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.

Faatunet bofellesskap er en del av Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. Og vi håper du vil være med på dette laget. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet 
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. 
 • Ivareta primær- og/eller sekundærkontaktansvar  
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut har ansvar for kontakt med fastlege og for medisinsk behandling ordinert av fastlege og/eller spesialisthelsetjeneste.
 • Dokumentere i CosDoc: observasjoner, avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, igangsetting og evalueringer av tiltak i tråd med vedtak som er fattet for den enkelte bruker.
 • Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS. 
 • Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak 
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. 
 • Delta aktivt i ressursgrupper i Bo og aktivitet Nord 
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt. 
 • Pårørendesamarbeid
 • Bo og aktivitet nord er i gang med å implementere PAS (positiv atferd støtte) som metode i alle avdelinger. Du som vernepleier/sykepleier/miljøterapeut vil få en sentral rolle i implementeringsprosessen.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som vernepleier/sykepleier eller annen relevant erfaring. 
 • Det er ønskelig at du har erfaring med brukergruppen. 
 • Du må aktivisere og motivere beboerne i fysisk aktivitet ved å delta på svømming, trening i treningsrom, går turer i nærmiljø og varierende terreng, sykle m.m.
 • Du må ha erfaring i å håndtere utfordrende atferd hos beboerne, både verbal og fysisk.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Vi vil også vurdere deg som har språkferdighet tilsvarende B2 - som er minstekrav. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  
 • Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. 
 • Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer. 
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper og kurs  (PAS, MAP, Helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9, dokumentasjon m.fl.) 
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir
 • veiledning. 
 • I våre bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere og sykepleiere
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

 

 

Lønn:

645500 Vernepleier - årslønn 423.500 – 537.300  i 100% stilling ( Turnustillegg på kr. 20.000 årlig)                                                                                                  

717400 Sykepleier - årslønn 423.500 -537.300 i 100 % stilling (Turnustillegg på kr. 20.000 årlig) 

667500 Miljøterapeuter - årslønn 423.500 – 523.100 i 100 % stilling