Vernepleier/Sykepleier

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud, seksjon avlastning, samt et bydekkende veiledningsteam.

Seksjon bolig: Madla Barne og ungdomsbolig bygg 29 søker etter
vernepleier/miljøterapeut som kan bidra i vårt team for våre brukere. Vi søker en kollega som har erfaring og kompetanse i å jobbe miljøterapeutisk for å bidra til at våre  brukere skal ha personlig utvikling og en innholdsrik hverdag. Brukerperspektiv:  Mennesker med psykisk utviklingshemning, autisme og multifunksjonshemning. Vi har fokus på faget, relasjoner og samarbeidet  mellom alle parter for fremme et godt miljøarbeid, samt skape en god arbeidskultur gjennom våre arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegge for, delta i og utvikle meningsfulle aktiviteter for våre brukere

Medansvar for at miljøarbeidet holder høyt faglig nivå i tråd med lover og forskrifter

Medansvar legemiddelhåndtering

Utforme, vedlikeholde og evaluering av tiltaksplaner

Primæroppgaver for bruker

Veiledningsansvar i avdelingen

Samarbeid med dine kollegaer, pårørende og interne og eksterne samarbeidsparter

Sette seg inn i og oppdatere seg på faget for å kvalitetssikre tjenestetilbudet for våre brukere

Ivareta den enkelte bruker ved å sette seg inn i gjeldene retningslinjer og prosedyrer i avdelingen og virksomheten.

 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent autorisasjon som vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå.

Ønskelig med erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk

Ønskelig med kunnskap om aktivitetsbasert læring

Ønskelig med relevant erfaring med brukergruppen

Dersom du har annet morsmål en norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Har lett for å kommunisere med andre, er service innstilt og har evne til å tilpasse seg raske omstillinger

Være lojal mot gjeldene rutiner, mål og tiltak for den enkelte bruker

Vise engasjement i den jobben som gjøres

Må kunne jobbe selvstendig og kunne håndtere uforutsette hendelser/akutte situasjoner

Bidra og engasjere seg for våre brukere, deltagelse og samarbeid i faglige utforminger.

Være trygg på seg selv og sin egen profesjon. 

Personlig egenhet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø

Mulighet for faglig utvikling

Mulighet for å delta på kompetansehevende utviklingstiltak internt i virksomheten

Veiledning fra bydekkende veiledningsteam

Opplæring og veiledning innen PAS og MAP

Kursing, internt/ekstern og Via E-læring

"Hjem-jobb-hjem" avtale

Lønn etter utdanning og ansiennitet

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift(IA)