Vernepleier/miljøterapeut

Stavanger Kommune

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg? 


Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   


Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 
I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en vernepleier/miljøterapeut i vikariat til Langemann bofellesskap.

Langemann bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 8 leiligheter. Boligen ligger i naturskjønne omgivelser ved Mastrafjorden - like ved ett flott tur og parkområde.  Vi har gåavstand til Vikevåg sentrum med tilgang til nærbutikk og bussforbindelse til Stavanger. Boligen har tilknytning til andre kommunale tjenesteinstitusjoner og vi har godt samarbeid med hjemmesykepleien, fysioterapi, NAV og helsestasjon.
Langemann bofellesskap har siden oppstart i 2009 hatt langvaktordning med lange vakter alle dager og arbeid hver 4.helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. 
 • Dokumentere i CosDoc:  (daglig rapport, observasjoner, avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak.)
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger. 
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. 
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. 

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Du må ha autorisasjon som vernepleier / bachelorgrad innen helse og sosialfag.

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs. 
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv. 
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. 
 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner. 
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Stillingen som vernepleier/miljøterapeut krever at du kan jobbe selvstendig, og kan ta avgjørelser. Vi ser derfor etter deg som er komfortabel med å ta en ledende rolle og tar ansvar.  
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring 
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn: 
  667500 Miljøterapeuter - årslønn 410.000 – 505,000
  645500 Vernepleier - årslønn 410.000 – 514.200