Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier / Miljøterapeut

Sørvald boliger er en enhet som gir tjenester til 8 personer. Enheten er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.
 
Sørvald boliger består av to etasjer med 3 beboere i den ene etasjen, og 5 beboere i den andre. Tjenestemottagerne har et varierende bistandsbehov og har trenger veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL Kap, 9. Enheten har 31 årsverk med 40 faste ansatte. Vi har høy andel ansatte med 3 årlig helse og sosialfaglig utdanning. Enheten jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. I den aktuelle stillingen er det langvakter og dag/ kveldsvakter. Det er arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå brukere i daglige gjøremål
 • Dokumentere i fagsystem
 • Ha teamleder rolle i team rundt bruker
 • Delta og lede teammøter
 • Kunne lede andre kollegaer, faglig
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Gi bistand til ulike beboere på enheten
 • Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta på vergetreninger
Kvalifikasjoner
 • Høyskole / Universitet, innen helse og pedagogikk. Vernepleier foretrekkes.
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
 • Erfaring med atferdsanalyse
 • God kjennskap til HOL kap.9
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Personlige egenskaper
 • Kunne lede andre medarbeidere faglig
 • Er strukturert, jobber målrettet og har endringskompetanse
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er kreativ og tenker helhetlig
 • Har engasjement for målgruppen
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt
 • Være fysisk egnet til å utføre holdeteknikker
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk 100%
 • 8 spennende beboere
 • Faglige utfordringer
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • En enhet som ser viktigheten i å videreutvikle sine fagpersoner (mulighet for å delta på NAFO)
 • Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
 • Faglig samarbeid på tvers av instanser
 • En enhet med høyt faglig nivå
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag