Ledig stilling

Østre Toten kommune

Vernepleier/Miljøterapeut 100 % vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Kolbu skole er en av sju kommunale barneskoler i Østre Toten kommune.  Skolen er en PALS-skole, og har for tiden 208 elever fra 1. til 7.trinn.
I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Kommunen arbeider etter BTI -modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som grunnlag for å gi rett hjelp til rett tid. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres en helhetlig og koordinert innsats med fokus på hjelp som hjelper.

Fakta om stillingen: 

Har du ambisjoner på elevenes vegne og ønsker å være en positiv bidragsyter i arbeidet med og rundt elever med spesielle behov?
Da kan Kolbu skole være den rette arbeidsplassen for deg!

Vikariat som vernepleier i 100% stilling fom 01.08.2024-31.07.2025. Stillingen følger skoleferiene og har 11% lønnstrekk.
Stillingen vil følge enkeltelever både i skolehverdagen og i SFO.

Ønsker du jobb i et aktivt og spennende miljø, der ingen dager er like, er du velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte arbeid med elever som har diagnoser og adferdsvansker, for eksempel autisme.
 • Lage individuelle planer, følge opp og evaluere.
 • Tett samarbeid med lærerne.
 • Jobbe i team der samarbeid og veiledning står sentralt.
 • Veiledning til foreldre/foresatte.
 • Samarbeide med helsesykepleier, PPT, tilrettelagte tjenester og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Bachelor i vernepleie eller tilsvarende høyere utdanning.
 • Politiattest

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med autisme.

 • Det er ønskelig med kompetanse på EIBI.
 • Kunnskaper om barns utviklingsstadier.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv
 • Du er løsningsorientert
 • Du er tydelig og god på å bygge relasjoner
 • Du jobber godt både selvstendig og i team
 • Du er strukturert
 • Du takler uforutsette situasjoner
 • Du er god til å analysere og gjennomføre tiltak for enkeltelever og grupper med utfordringer

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.