• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960914
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune

Vernepleier/miljøterapeut - 100 % fast stilling. Meieritunet.

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted: 

 Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Tovold og Nerbo, samt Meieritunet. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Fossen er kommunens barne –og avlastningsbolig.
Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet. 

FAKTA OM STILLINGEN: 

100 % stilling som vernepleier pt ved Meieritunet.

Ansatte i tilrettelagte tjenester er viktige premissgivere for tjenestemottakernes opplevde livskvalitet og velferd, og skal bidra til gode tjenester og utvikling av tilbudet.

Stillingene innebærer arbeid på dag/kveld og helg i årsturnus og med muligheter for langvakter og hinkehelg. 

Som vernepleier vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb.

Fagutvikling og kvalitet i tjenesten er viktige prioriteringer for oss. Vernepleiere og miljøterapeuter er en del av et eget faglig forum for høgskoleutdannede i tjenesten. Det er regelmessige møtepunkter under ledelse av fag-og kvalitetsutvikler som er tilknyttet tjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring
 • Målrettet miljøarbeid
 • Sikre brukerstyring og brukermedvirkning
 • Samarbeid med pårørende og verger
 • Primærkontaktansvar
 • Utarbeide og ajourholde mål- og tiltaksplaner og individuelle planer
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere
 • Legemiddelhåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder delta i utarbeidelse av vedtak om bruk av tvang og makt ifht helse- og omsorgstjenesteloven kap.9.
 • Koordinering og ansvar som koordinator for en eller flere brukere
 • Lede og delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Tjeneste- og fagansvar, herunder ansvar for iverksette og følge opp nye tiltak, ansvar for brukers fagperm og følge opp samarbeidet med ulike instanser som jobb, habiliteringstjenesten m.fl.

 

 


Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning: Relevant 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier, men også andre helse/sosialfaglige og pedagogiske utdanningsretninger er aktuelle
 • Erfaring i målrettet miljøarbeid og arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Kompetanse i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer er nødvendig
 • Erfaring fra og kompetanse i lovverket for bruk av tvang og makt
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

Tidligere praksis: 

 • Personlige egenskaper: Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med omfattende bistandsbehov og funksjonsnedsettelser
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende
 • Du må kunne takle atferdsutfordringer
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du tar ansvar, er tydelig og jobber strukturert
 • Du tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Førerkort kl.B

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Politiattest påkrevd.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområde, da det for tiden pågår en gjennomgang av bolig og tjenestestruktur i tjenesten.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 
 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  LENA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LENA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960914
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune