Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier med master/videreutdanning

Offentlig forvaltning

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk helsevern og gir spesialisthelsetjenester til mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Vi yter både ambulante og polikliniske tjenester. Avdelingen har fokus på fagutvikling og forskning. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og er organisert i 3 team bestående av leger, psykologer og fagkonsulenter (vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom).

Er du interessert i å være en del av et stort fagmiljø av vernepleiere/fagkonsulenter med ulik spisskompetanse? I vår avdeling får du mulighet til dette, i tillegg til å være en del av et tverrfaglig miljø med spennende utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling?

Avdelingen lyser nå ut en fast stilling og ett vikariat til vernepleier med master/videreutdanning innenfor psykisk utviklingshemming og atferdsvansker og/eller psykiske lidelser.

Det er krav om fremleggelse av politiattest uten merknader for ansettelse i avdeling voksenhabilitering. Ansettelse kan gjøres med forbehold om at politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kan vises til leder første arbeidsdag. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Intervenere direkte mot pasient, og mot samarbeidsinstanser i 1. og 2. linje, i et habiliteringsforløp.
 • Koordinere oppfølging av pasienter
 • Helhetlig vurdering i forhold til utredning og behandling, kartlegging og igangsetting av aktuelle tiltak
 • Holde kurs og undervisning for 1.linje
 • Deltakelse i fagutviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming med ulike tilleggsvansker
 • Kjennskap til evidensbasert metodikk, og kunnskaper innenfor spesifikke områder nevnt over.
 • Kjennskap til relevant lovverk ved anvendelse av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming.
 • Det er ønskelig med videreutdanning/Mastergrad innenfor over nevnte fagområder.
 • Førerkort er en forutsetning 

Personlige egenskaper:

 • Relevant erfaring.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team med andre faggrupper.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
 • Fokus på høy faglighet og kunnskapsbasert metodikk.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer.
 • Deltakelse i helseforetakets utvikling av voksenhabilitering som eget fagfelt.
 • Mulighet for videreutdanning/egen kompetanseheving og faglig utvikling etter nærmere avtale
 • Mulighet for deltakelse på relevante kurs.
 • Mulighet for deltakelse i aktuell forskning - og utviklingsarbeid ved avdelingen.
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.